Bilaterális járati árufuvarozási engedély


A nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

Egy oda-vissza útra jogosító járati áruszállítási engedélyek díját a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet mellékletének 1. pontja tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Az engedélyt személyesen lehet átvenni a 1138 Budapest, Váci út 188. szám alatti, földszinti ügyfélszolgálaton.

7) Ügyfélfogadás ideje

H-CS: 9:00-12:00 és 12:30-14:00

P: 9:00-11:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)

Azonnal

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése 

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás 

Nincs ilyen.

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

Kétoldalú (bilaterális) nemzetközi megállapodások

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.