közúti ellenőrzések

7 cikk

Közúti közlekedési szolgáltatók ellenőrzése

A közúti közlekedési szolgáltatásokról a http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kozuti-kozlekedesi-szolgaltatasok címen is található tájékoztató. Szolgáltatás gyakorlása esetén, milyen dokumentumokat vizsgál a hatóság a közúti ellenőrzések alkalmával? A hatóság, díj ellenében közúti személy- vagy árutovábbítást végző gépkocsi esetén, a közúti ellenőrzések alkalmával - a végzett tevékenységtől függően - vizsgálja a szolgáltatás gyakorlásához, a jármű vezetéséhez, és a jármű...

Közúti műszaki és közlekedésbiztonsági ellenőrzés

Közúti műszaki ellenőrzés kapcsán tett intézkedések Vonatkozó jogszabály A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. Végrehajtó hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság. A járművek - ideértve a külföldi járműveket is - műszaki állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: ellenőrző szervek) a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi. A közúti ellenőrzés során ...

Saját számlás szállítók ellenőrzése

Saját számlás áruszállítás a járművel közúton végzett áruszállítás, amennyiben: a szállított áru a szállítást végző vállalkozás tulajdonában áll, vagy azt a vállalkozás megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, illetőleg az a vállalkozás által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, a szállítás célja az áruknak a szállítást végző vállalkozáshoz való beszállítása, vagy a vállalkozásból való elszállítása a vállalkozáson belül, vagy - saját szükségletei...

Tengelyterhelés és össztömeg ellenőrzés

A tengelyterhelés és össztömeg ellenőrzése hármas célt szolgál Elsődleges cél a közutak védelme. A megengedettnél nagyobb tengelyterhelésű járművek közlekedése aránytalanul felgyorsítja a burkolat romlási folyamatát, jelentős többletköltséget okozva az útkezelőnek. A közlekedés biztonsága. Nem elhanyagolható cél a jelentős túlterheléssel közlekedő járművek kiszűrése, amelyek közvetlen balesetveszélyt jelentenek a KRESZ szabályait betartó járművezetőkre. A versenysemlegesség biztosítása. A közúti...

Veszélyes áru szállítás és veszélyes áru szállítók (ADR) ellenőrzése

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route, az ugyanezen kifejezés francia nyelvű kezdő betűiből összerakott rövidítés. 1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő. Az ADR előír...

Vezetési és pihenőidő szabályai

A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát , azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet. A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát , a kétheti vezetési idő a 90 órát. Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünet et kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre. A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára ...

Útdíj ellenőrzés - E-matrica és díjfizetés

Útdíj ellenőrzés - E-matrica és díjfizetés 2008. január 1-től a közlekedési tárca megszüntette a papír alapú matricás rendszert. Az új e-matricás rendszerben az úthasználati jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, tehát a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerződött viszonteladóknál, benzinkutaknál, valamint SMS-ben, interneten, telefonhívással és mobilfizetéssel. A gépjármű vezetője a vásárlás után ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet kap,...