Pálya Alkalmassági Vizsgálat

Hogyan függ össze a PÁV vizsgálat a közlekedéssel, a vezetéssel?

A közlekedési magatartást tágabban kell értelmezni, mint a vezetni tudást. Ez utóbbi inkább képességeinktől függ, míg a közlekedésben egész személyiségünkkel veszünk részt. Ezért fontos, hogy az alkalmasságot kizáró okok feltárása ne csak a képességek vizsgálatára korlátozódjon. 2004 óta alkalmazzuk és folyamatosan kiterjesztjük a pályaalkalmassági vizsgálatokban az osztrák Közlekedésbiztonsági Tanács (Kuratorium für Verkehrssicherheit) által kifejlesztett ART2020 fantázianevű vizsgáló berendezést, mely a közlekedéspszichológiai tesztrendszereknek egy új generációja.  Az eljárás kidolgozásakor és továbbfejlesztésekor az osztrák szakemberek arra törekedtek, hogy egy-egy tesztmutatóhoz (pl. figyelem, tájékozódás, szenzomotoros koordináció, reaktív terhelhetőség) meghatározott vezetői viselkedéseket (pl. körültekintés, sávváltás, sebesség megválasztása, elsőbbségadás) rendeljenek hozzá. A vezetői viselkedés megfigyelésére egy oktató autóban, a viselkedést megfigyelő vizsgáló és egy autóvezető-oktató kíséretében került sor. Emellett a jármű egy műszeres vezetői viselkedés-elemző eszközrendszerrel volt fölszerelve. A vizsgálat kb. 1,5 órát tartott egy autópályát, országutat és városi vezetést tartalmazó standardizált útszakaszon. Az így kapott valós viselkedési adatok, valamint az ART2020 teszteredmények statisztikai feldolgozása jelentős (szignifikáns) összefüggéseket állapított meg. A képesség-és személyiségvizsgálatok során feltárt hiányosságok (pl. a figyelmetlenségből, vagy lassú reakcióidőből eredő bizonytalan, hibás döntések stb.) együttjártak a valós közlekedési helyzetben megfigyelt balesetveszélyes magatartással.

Hogyan jelentkezhetek interneten pályaalkalmassági vizsgálatra?

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az NKH ekapu rendszerén keresztül (itt: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap) akár otthonából is tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy az NKH e-kapu felületen csak abban az esetben tud pályaalkalmassági vizsgálatra időpontot foglalni, ha vállalja, hogy legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással befizeti a vizsgálati díjat az NKH 10032000-00289926-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosítószámot. Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, amelyről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld.

A jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el az általános tájékoztatónkat!

Hogyan lehet jelentkezni, milyen nyomtatványok, papírok szükségesek a PÁV-hoz?

Jelentkezni intenetes felületen, személyesen vagy írásban lehet.

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az NKH ekapu rendszerén keresztül (itt: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap) akár otthonából is tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy az NKH e-kapu felületen csak abban az esetben tud pályaalkalmassági vizsgálatra időpontot foglalni, ha vállalja, hogy legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással befizeti a vizsgálati díjat az NKH 10032000-00289926-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosítószámot. Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, amelyről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld.

A jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el az általános tájékoztatónkat!

Amennyiben nem ezt a módot választja, akkor válassza a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Jelentkezési lap" kitöltését. Az aláírt jelentkezési lapot postán vagy személyesen nyújthatja be. A jelentkezés regisztrálása után egy vizsgálatra szóló berendelőt - melyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről -, valamint az eljárási díj befizetéséthez a vizsgálat összegét tartalmazó csekket kap.

A jeletkezés előfeltétele a megfelelő orvosi alkalmassági vélemény.

Hogyan lehet-e a PÁV-ra gyakorolni? Előnyt jelent pl. ha valaki sokat játszik számítógépes játékokat?

Az ART2020 képességvizsgálati műszerelet ugyan számítógép vezérli, a feladatok azonban nem hasonlítanak a számítógépes játékokhoz. A program audiovizuálisan mutatja be az egyes feladatokat és gyakoroltatja, mielőtt mérni kezdi a teljesítményét. Előre gyakorolni bármilyen más műszerrel, vagy számítógépes játékkal ezért felesleges. Emellett ismét hangsúlyoznánk, hogy az alkalmasság megítélése nem korlátozódik csupán a képességvizsgálatok eredményeire.

Hogyan tudok jól teljesíteni a PÁV-on?

Előfordul, hogy bizonyos képességei gyengébbek, vagy azzal a gondolattal végzi a feladatot, hogy értelmetlennek tartja. Ilyenkor érezheti úgy, hogy lehetetlen jól megcsinálni. Különösen ez utóbbi beállítódás akadályozhatja abban, hogy olyan színvonalon teljesítsen, mint amilyenre egyébként képes lenne. Megfelelő hozzáállással a vizsgált személyek többsége a kívánt színvonalon tud teljesíteni.

Hogyan zajlik a fellebbezés a PÁV-on?

A fellebbezési eljárás során új vizsgálatra kerül sor, aminek eredménye alapján a másodfokú döntéshozók az ügyfél számára kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb, illetve az elsőfokú határozattal megegyező döntést hozhatnak. Amennyiben Ön úgy érzi, jobb teljesítményre képes, mint az első vizsgálat alkalmával, akkor érdemes megfontolnia, hogy él-e a fellebbezési jogával.

Mennyi a pályaalkalmassági vizsgálat díja, mikor és hol kell befizetni?

Jelenleg az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 8310 Ft, mely egy PÁV kategóriára történő vizsgálatot foglal magába.  A másodfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja kategóriánként 12620 Ft.

Mennyi esélye van a fiataloknak, időseknek a PÁV-on?

Az alkalmasság nem feltétlenül korfüggő, de természetesen a kor befolyással bír a képességekre. Mind a fiatalok, mind az idősek között lehetnek gyengébb képességűek, ill. rendelkezhetnek olyan személyiségjegyekkel, melyek kizáró okot képeznek alkalmasságuk megítélésében.

Mennyi esélyem van rá, hogy sikerül a PÁV-om?

Az a célunk, hogy mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtsa. Szükség esetén kiegészítő tesztvizsgálatokat is alkalmazunk.

Mennyi ideig tart a pályaalkalmassági vizsgálat?

Általában 1-3 óra, bonyolultabb esetekben elérheti a 4-5 órát is. A vizsgálat időtartamát befolyásolja, hogy milyen kategóriá(k)ra kéri a vizsgálatot, ill. olyan egyéni eltérések, mint pl. a feladatvégzés egyéni tempója, vagy pl. az, hogy szükségesek-e kiegészítő vizsgálatok.

Mi az ITM számlaszáma?

10032000-00290713-38100004, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetnek

Mire számíthatok egy PÁV vizsgálat kapcsán?

A vizsgálat műszeres képességvizsgálatokból, pszichológiai tesztekből, valamint egy - a közlekedési előéletre kiterjedő - pszichológussal folytatott személyes beszélgetésből áll.

Mit jelent a 2. alkalmassági csoportú orvosi a PÁV esetében?

Ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy hivatásos gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. Maximum 5 évre érvényes, utána meg kell újítania. Háziorvos és foglalkozás-egészségügyi orvos állíthat ki ilyen szakvéleményt.

Mit jelent a PÁV, miért van rá szükség?

Egy közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálat, melynek az a célja, hogy feltárja a vizsgált személynél van-e kizáró oka annak, hogy egy meghatározott gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. A vizsgálat kiterjed mindazokra a képességekre és személyiségvonásokra, melyek a biztonságos közlekedési magatartást befolyásolják. Ilyen vizsgálatokat több európai országban is végeznek (pl. Ausztria, Németország, Svájc), ahol szintén rendeletek írják elő, hogy a közlekedéspszichológiai teszteljárások legyenek alkalmasak a közúti forgalomban tanúsított valós viselkedés bejóslására.

Mit jelent az időkorlát pályaalkalmassági vizsgálat esetében?

Két esetben adunk időkorlátot:
1/ Amikor a rendelet írja elő. A megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetésére adott alkalmas minősítés max. 5 évre adható, ugyanis a tartós és fokozott megterhelés miatt szükséges kontrollálni a vezetési alkalmasságát.
2/ Amikor bizonytalanok az eredményei. Ilyenkor a beválás függvényében az újabb vizsgálat már eldöntheti az Ön tényleges alkalmasságát.

Mit jelentenek a különböző PÁV kategóriák?

A gépjárművezetői tevékenység többféle tevékenységformát takar, mint pl. áruszállítás, személyszállítás, vagy megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetése, melyekben más-más elvárásoknak kell megfelelniük a gépjárművezetőknek a balesetmentes vezetés érdekében. Könnyen belátható, hogy más típusú vezetést (vezetőt) kíván a mentőgépjármű vezetése, vagy a távolsági busz vezetése. Sokszor mindkét kívánalomnak megfelel valaki, de olykor csak az egyik, vagy a másik tevékenységfajta végzése optimális számára. Ezért születtek a különböző PÁV kategóriák.

Mit tehetek, ha nem sikerült a PÁV-om?

Az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől (átvétel ideje) számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Fellebbezési kérelmét írásban (aláírással) kell benyújtania a díjbefizetés igazolásával együtt az elsőfokú döntést meghozó hatóságnál személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1441 Budapest Pf.: 88).

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

Fellebbezését nem köteles a Hatóság által elkészített, és Önnek megküldött formanyomtatványon benyújtani, azonban ebben az esetben is írásos kérelmet (melyet a hitelesség érdekében aláírásával lát el) kell benyújtania, melyben fel kell tüntetnie nevét, születési dátumát, a sérelmezett döntés számát, továbbá fellebbezésének indokát, valamint azt, hogy a másodfokú vizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri.

 

Ha az elsőfokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést az Innovációs és Technológiai Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztálya bírálja el.

A másodfokú eljárás során elvégzendő vizsgálat helyéről és időpontjáról a másodfokú hatóság küld Önnek értesítést írásban.

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

 

Mit tehetek, ha nem találom a korábbi PÁV határozatot?

Igazolási kérelmet kell benyújtania írásban, melyet legegyszerűbben a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Adatlap" kitöltésével tehet meg. Az aláírt adatlapot egy 100 Ft-os illetékbélyeggel ellátva kell hozzánk eljuttatnia postán, vagy személyesen. A korábbi PÁV minősítéséről szóló igazolást nyilvántartási adataink alapján állítjuk ki, és postázzuk az ön által megadott címre. Nyilvántartási adataink az 1977-ben és ezután elvégzett pályaalkalmassági vizsgálatok eredményeiről vannak. Egyéb esetekben a hatályos 444/2017.(XII.27.) Kormányrendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 326/2011.(XII.28) Korm. rendelet 30.§  (2) bekezdései az irányadóak.