Hivatásos járművezetés

A szaktanfolyami képzés alóli felmentési kérelmet beadhatja-e helyettem a képzőszerv?

Igen. A tervezett vizsga időpontjának ismeretében a képzőszerv is kezdeményezheti a felmentést a vizsgázó helyett.

Bejegyezhetők-e a régi építőgépkezelő jogosítványban szereplő vizsgák az új gépkezelői jogosítványba?

A közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII. 31.) KHEM rendelet alapján kiállított gépkezelői jogosítványba korábban, más jogszabály előírásai szerint szerzett vizsgák nem jegyezhetők be, így az építőgépkezelő jogosítványban szereplő vizsgák sem.

Elegendő-e csak OKJ-s bizonyítvány a targonca kezeléséhez?

A targoncavezető szakképesítést igazoló OKJ-s vizsgabizonyítvány kizárólag telephelyen belüli – közúti járművet nem érintő – rakodáshoz használható önállóan, gépkezelői jogosítvány nélkül.

Elvesztettem az OKJ-s bizonyítványomat, tudja pótolni az NKH?

Bizonyítványmásodlat kiadására kizárólag a vizsgaszervező jogosult, ezért csak abban az esetben lehetséges az okmánypótlás, ha az adott vizsga vizsgaszervezője a Nemzeti Közlekedési Hatóság volt. Utóbbi esetben a Képzési és Vizsgáztatási Főosztályon ügyfélfogadási időben leadott, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott illetékkel (jelenleg 2000 Ft) ellátott nyomtatványon lehet kérelmezni az okmánypótlást.

Hogyan engedélyeztethetek ingajárati személyszállítást?

A NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a magyarországi székhelyű fuvarozó kérelmére ingajárati engedélyt igényel az érintett EU-n kívüli állam hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságától a kétoldalú nemzetközi szerződés szerint engedélyköteles nemzetközi ingajárathoz, illetve az EU-n kívüli állam hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságának megkeresésére, a kétoldalú nemzetközi szerződésben, a jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a körülmények mérlegelése alapján ingajárati engedélyt ad, a kétoldalú nemzetközi szerződés szerint engedélyköteles nemzetközi ingajárat magyarországi szakaszára.
Ajánlott engedélykérelem nyomtatása:
 Ingajárati kérelem-magyar F03 nyomtatvány a  bilaterális, kétoldalú egyezményekkel összhangban (EU-n kívüli)
 Ingajárati kérelem-angol F03 nyomtatvány a  bilaterális, kétoldalú egyezményekkel összhangban (EU-n kívüli)
 
1. A szállítási vállalkozónak ki kell töltenie a kérelmet, és mellékelnie kell annak igazolását, hogy a kérelmező jogosult a kétoldalú Bilaterális megállapodás autóbusszal történő nemzetközi ingajárati személyszállítás végzésére.
 
2. Az engedélykérelemhez csatolni kell:
- Menetrend
- Megfelelő léptékű térkép, útvonalvázlattal bejelölve.
 
Az engedély érvényessége a menetrendben feltüntetett ingajárat indításának napjától a járat befejezésének napjáig érvényes.

Hogyan kapom meg az ADR oktatási bizonyítványt?

Az ADR oktatási bizonyítványokat a vizsgát követően a képzőszerv kapja meg postai úton.

Hol adhatom be a kérelmet, ha szaktanfolyami igazolványomat/bizonyítványomat szeretném pótolni/cserélni?

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző  szervnél, a  megyei Kormányhivataloknál, vagy az  NKH  Közúti Gépjármű-közlekedési  Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (a továbbiakban: Szaktanfolyami Osztály) benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél.

Hol és miként tudom pótolni/cserélni a GKI igazolványomat?

GKI igazolványa pótlását/cseréjét kétféle módon kezdeményezheti:

 • felkeresheti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályának Ügyfélfogadóját a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatt (Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12-15, szerda 9-15, péntek 9-11)
 • felkeresheti bármely Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Ügyfélszolgálatát, annak ügyfélfogadási idejében

A GKI igazolvány csere/pótlás kérelem egy fényképes adatlap kitöltésével és 9900 Ft igazolványkiállítási díj befizetésével jár.

A GKI igazolvány előlapján feltüntetésre kerül a vezetői engedély száma is, így a cserét csak akkor tudja kezdeményezni, ha már a birtokában van az új vezetői engedélye.

Hol pótolhatom, ha elveszett építőgépkezelő jogosítványomat nem az NKH adta ki?

Az elveszett okmányról az a szervezet jogosult másodlatot adni, amelyik az eredetit kiállította. ÉKKO Kft. 4001 Debrecen, Pf.: 121, Tel.: 06-52-503-240. VITUKI Kft. 1095 Budapest, Kvassay Jenő u. 1. Tel.: 06-30-216-5695. (Ügyintézés csak szerdai napokon.)

Hol tudok közúti közlekedési szakember vizsgára jelentkezni?

Tanfolyam és vizsgára jelentkezés képzőszerveknél történik.

Hol tudom a későbbiekben átvenni a GKI kártyámat, ha nem tudtam átvenni a kiküldéskor?

Az át nem vett GKI igazolványok visszaérkeznek az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési  Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályára (1082 Budapet, Vajdahunyad u. 45.)

Honnan tudhatom, hogy jogosult vagyok-e szaktanfolyami képzés alóli felmentésre?

A közlekedési hatóság honlapján közzétett Tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák, hogy az adott szaktanfolyami képzés egyes tantárgyai alól részesülhet-e a vizsgázó felmentésben.

Jelentkezhetek az NKH-hoz OKJ tanfolyamra?

Nem. A Hatóság nem szervez és nem indít tanfolyamokat, kizárólag az egyes képzőszervek által szervezett tanfolyamok vizsgaszervezésével foglalkozik.

Kinek kell gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznie?

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya többek között kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak. Ez alapján aki targoncával közúti jármű rakodást végez, rendelkeznie kell a fenti rendelet szerinti gépkezelő jogosítvánnyal.

Lejár a vezetői engedélyem. GKI kártya-cserére is szükségem van?

A vezetői engedély cseréjének elindításakor jelezze az Okmányiroda felé, hogy GKI képesítéssel rendelkezik! Ebben az esetben a vezetői engedélyébe bejegyzésre kerül a 95-ös közösségi kód, így nem szükséges a GKI kártya cseréje, az az új vezetői engedéllyel együtt lesz érvényes!

Lejáró orvosi érvényesség miatt cserélem a vezetői engedélyemet, ez esetben a GKI igazolványomat is ki kell cserélni?

Nem, a vezetői engedély számának megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni. Az új vezetői engedély igénylésekor az okmányirodában be kell mutatni a GKI kártyát, és az alapján rávezetik az új vezetői engedélyére a képesítést igazoló 95-ös kódot. A két igazolvány együtt érényes.

Meddig fejezhető be megkezdett közúti közlekedési szakember képzés?

A megkezdett képzés az első vizsgától számított egy éven belül fejezhető be.

Meddig használható a régi sárga jogosítvány?

A közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII. 31.) KHEM rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az építőgépkezelő jogosítvány 2015. december 31-ig jogosít a 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gépek kezelésére.

Megváltozott a lakcímem, ki kell cserélnem a GKI kártyámat?

Nem, a lakcím megváltozása nem érinti a GKI igazolvány érvényességét, így ez esetben nem szükséges a kártyát cserélni.

Megváltozott a lakcímem. Szükség van a GKI kártya cseréjére?

Nem szükséges.

Mekkora az elismerési eljárás díja?

Az elismerési eljárás díja a mindenkori havi minimálbér egynegyedének háromszorosa, (jelenleg 76 125 Ft).

Mennyibe kerül a szaktanfolyami igazolványok pótlása?

GKI igazolvány esetében 9900 Ft-ba, egyéb szaktanfolyami igazolvány esetén 2500 Ft-ba (kivéve gépkezelői jogosítvány).

Mi a jelenlegi szabály a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozóan?

A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.

Mi a teendőm, ha a régi (építőgépkezelő) jogosítványban szereplő vizsgákat szeretném beszámíttatni az új vizsgán?

A közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII. 31.) KHEM rendelet.szerint a korábbi jogosultságok nem számíthatók be a gépkezelő vizsgába, azok 2015. december 31-vel elvesznek. Az új rendelt szerinti jogosultságok csak az abban előírt tanfolyam elvégzésével és az azt követő vizsgával szerezhetők meg.

Mi a teendőm, ha honosítani szeretném külföldön szerzett targoncavezetői engedélyemet, gépkezelő jogosítványomat?

Külföldi gépkezelői jogosítvány elismerése (honosítása) jogszabályi felhatalmazás hiányában nem lehetséges.  

Mi az ITM számlaszáma?

10032000-00290713-38100004, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetnek

Miért kell a gépkezelői jogosítványhoz OKJ-s bizonyítvány?

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgépek kezelési jogosultságát szakképesítéshez köti, ami  az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képesítéssel igazolható, azaz az emelőgépek kezeléséhez megfelelő OKJ-s bizonyítvány is szükséges. A közúti járművek megrakásában részt vevőknek a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII.31.) KHEM rendelet 2. § (1) értelmében az építőgépkezelő jogosítvány vagy gépkezelő jogosítvány megszerzése nem mentesít a fent említett OKJ-s szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezeléséhez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.

Mikor kell tachográf berendezést beszerelni a járműbe?

Menetíró berendezést kell beszerelni és használni

 • a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
 • a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek.

Nem kell tachográf többek között

 • a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
 • a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
 • a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.
 • olyan járművek vagy járművek kombinációja esetében, amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek.

Mikor nem kell a járművezetőnek GKI igazolvány?

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha:

 • a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát
 • a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben
 • a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba
 • a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják
 • a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják
 • a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele
 • csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához

Mikor tehetek ADR vizsgát?

 • Betöltött 20. életév
 • Küldeménydarabos vizsga esetén legalább 2 éves "B" kategóriás vezetői engedély
 • Tartányos vizsga esetén legalább 2 éves "C" kategóriás vezetői engedély
 • Tanfolyam igazolt elvégzése

Mikor van ügyfélfogadás a Szaktanfolyami Osztályon?

Hétfőn: 12.00-15.00, Szerdán: 9.00-15.00 és Pénteken: 9.00-11.00

Milyen egyéb feltétele van a veszélyes áru szállításnak az ADR vizsgán kívül?

PÁV II

Milyen esetben kell GKI igazolvány, ha saját számlás szállítást végzek?

3,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművek esetén közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében is egyaránt szükséges a GKI igazolvány.

Milyen hosszú az ügyintézési határidő külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésénél?

Az eljáró hatóság az elismerési eljárásban a kérelem benyújtásától számított 90 napon belül dönt.

Milyen képesítésekkel kell rendelkeznie a járművezetőnek?

Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet:

 • akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
 • aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
 • aki eleget tett - C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek esetén - a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal (GKI igazolvány),
 • aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
 • akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.

Milyen külföldön megszerzett szakmákat ismertethetek el?

Magyarországon megszerezhető, alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsító bizonyítványként olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely, figyelembe véve a kiállító külföldi intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát, továbbá összehasonlítva a képzés időtartamát, tartalmát, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket, olyan szakképesítést tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

Mire van szükség ADR igazolvány pótlásához?

 • személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép
 • 2500 Ft igazolt befizetése az NKH pénztárában

Mire van szükség egyéb szaktanfolyami okmányok pótlásához?

 • személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • 2500 Ft igazolt befizetése az NKH pénztárában.

Mire van szükség GKI igazolvány pótlásához?

 • személyazonosításra alkalmas okmány,
 • lakcímkártya,
 • vezetői engedély,
 • 1 db 3,5×4,5 cm-es szabványos igazolványkép
 • 9900 Ft igazolt befizetése az NKH pénztárában

Mit ellenőriznek veszélyes áru szállítása kapcsán?

A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen
A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma
Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése
Fuvarokmány(ok)
Írásbeli utasítás
Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
Jármű jóváhagyási igazolás
Járművezető oktatási bizonyítványa
Az áruk szállítása engedélyezett
A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura
A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
Együvé rakási tilalom
A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés
Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
Szállított árunak megfelelő felszerelés
Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések
Tűzoltó készülék(ek)

Mit kell csatolnom a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére irányuló kérelemhez?

 • személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt;
 • az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve – kivételesen – az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. hiteles másolat) hiteles másolatát;
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését;
 • az előző pontokban megjelölt okiratok magyar nyelvű, hiteles (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda általi) fordítását;
 • annak igazolását, hogy a kérelmező az eljárási díjat befizette.

Mit kell csatolnom a szaktanfolyami képzés alóli felmentési kérelmemhez?

A kérelemhez csatolni kell a felmentés alapján képező okmány másolatát, valamint az eljárás illetékét, illetékbélyeg formájában, ami az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében (jelenleg 3 000 Ft).

Növénytermesztő gépész szakmunkás bizonyítvány alapján kaphatok-e felmentést a földmunkagépkezelő gépkezelői vizsga elméleti vizsgatárgyaiból?

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet a földmunkagépek kezeléséhez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható földmunkagép-kezelő vagy nehézgépkezelő képesítést ír elő. Ezek helyett más képesítés nem fogadható el, a növénytermesztő gépész szakmunkás képesítés nem feleltethető meg ezek egyikének sem. 

Postán is be tudom fizetni az eljárás díját?

Nem, azt kizárólag csak az NKH pénztárában lehet befizetni!

Régi OKJ-s bizonyítvány elfogadható-e?

Igen, elfogadható. Ha kétség merül fel a régi OKJ-s bizonyítvány megfelelőségét illetően, az OKJ-s képesítések megfeleltetése tárgyában egyértelmű eligazítást ad a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) FM rendelet 1. melléklet II. 1-12 sorszám alatt felsorolt szakképesítések tekintetében szerzett jogosultságok megfeleltetése. 

Van mód rá, hogy újra postázzák a GKI kártyámat?

Nem, a GKI kártya átvételére az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési  Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (1082 Budapet, Vajdahunyad u. 45.) van lehetőség személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Vezetői engedélyemben újabb kategória került bejegyzésre. Szükség van a GKI kártya cseréjére?

Igen.