Előzetes eredetiségvizsgálók engedélyezése


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a velük szerződésben álló előzetes eredetiségvizsgáló állomások.

Előzetes eredetiségvizsgálat

Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:

 • tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor
  kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét,
 • első forgalomba helyezésekor:
  • gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor,
  • használt jármű első forgalomba helyezésekor,
  • járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor
 • ismételt forgalomba helyezésekor:
  • forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor,
  • forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be
 • alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje)

Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell elvégezni.

A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott:
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát,
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került
 • Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:
  • jogalapja öröklés,
  • jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja,
  • jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
  • a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,
  • annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
  • annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést
 • muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz
 • négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz

Forrás: KEKKH

A vizsgálatok díjai

Az eredetiségvizsgálattal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. BM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint.

 

Az eredetiségvizsgálattal kapcsolatos igazgatási szolgáltatás Ft/db

1. A személygépkocsik előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséért fizetendő díjak:

 

a) kis kategória (1400 cm3 hengerűrtartalomig)

17 000

b) középkategória (1401-2000 cm3 hengerűrtartalomig)

18 500

c) felső kategória (2001 cm3 hengerűrtartalom felett)

20 000

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiségvizsgálatért fizetendő díjak:

 

a) 500 cm3 hengerűrtartalomig

15 500

b) 500 cm3 hengerűrtartalom felett

17 000

3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségvizsgálatért fizetendő díj:

14 000

4. Kistehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségvizsgálatért fizetendő díjak:

20 000

5. Tehergépkocsik

 

a) Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig

21 000

b) Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól

22 000

6. Autóbusz

 

a) szállítható személyek száma 20 főig

21 000

b) szállítható személyek száma 20 fő felett

22 000

7. Mezőgazdasági vontató, lassújármű

20 000

8. Pótkocsi

 

a) Könnyű pótkocsi (lakókocsi)

16 000

b) Nehéz pótkocsi

17 500

c) Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)

19 000

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. BM rendelet, az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.