Járműfenntartó (járműjavító) szervezetek


Eljáró hatóságok: az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok és Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala 

A járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló szándékot a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet előírásai alapján a telephely címe szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok részére be kell jelenteni.

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a bejelentő nevét, székhelyét, és telephelyének (telephelyeinek) címét, a folytatni kívánt járműfenntartó tevékenység megnevezését,
b) telephelyenként az ott végzett járműfenntartó tevékenységnek tevékenységfajták (résztevékenységek) szerinti megjelölését (leírását),
c) azt, hogy a járműfenntartó tevékenységet szolgáltatásként, vagy saját üzemeltetésű járműveken, esetleg mindkét vonatkozásban végzi-e,


A járműfenntartó szervezet köteles bejelenteni a telephely címe szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal részére - az időtartam megjelölésével - a tevékenység szüneteltetését, a tevékenység megszüntetését, valamint a vállalkozásnál bekövetkezett változásokat.
A rendeletben foglaltak megtartását a megyei (fővárosi) kormányhivatalok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala ellenőrzi. Ha a hatóságok a rendeletben foglalt rendelkezések megszegését állapítják meg, az arra való jogosultság igazolásáig határozatban megtiltják az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala a bejelentett járműfenntartó szervezetekről nyilvántartást vezet.

Kapcsolódó jogszabályok

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM, az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM, az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) Korm., az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet.