Közúti ellenőrök nemzetközi tudáscseréje Budapesten


Gépjárműves szakterület   |  
2016.10.12.
Közúti ellenőrök nemzetközi tudáscseréje Budapesten
Közúti ellenőrök nemzetközi tudáscseréje Budapesten
Negyedik alkalommal került sor az Euro Contrôle Route (ECR), azaz az uniós tagállamok közúti ellenőrzést végző hatóságait tömörítő nemzetközi szervezet tudás- és tapasztalatcserét ösztönző programjára. 2016 októberének első hetében kilenc országból érkeztek szakemberek az elméleti és gyakorlati elemeket egyaránt tartalmazó többnapos találkozóra, amely a Nemzeti Közlekedési Hatóság vezetésével valósult meg.

A program célja az volt, hogy a különböző országok hatóságai megismerkedjenek egymás ellenőrzési gyakorlatával és tapasztalataival annak elősegítése érdekében, hogy a közúti ellenőrök képzése és munkamódszertana európai szinten minél egységesebbé váljon.

Luxemburgi, cseh, német, holland, belga, francia, ír, lengyel és magyar szakemberek gyűltek össze október 3-ától kezdve az ECR újabb csereprogramján a közúti ellenőrzés európai gyakorlatának aktuális kérdéseit megvitatandó. Az első napon a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai mutatták be a nemzetközi vendégeknek a hazai közúti ellenőrzés jelenlegi eredményeit és kihívásait.

Gordos Árpád, a Nemzeti Közlekedés Hatóság Nemzetközi Főosztály vezető-tanácsosa bevezetésképpen ismertette a hatóság történetét, felépítését és felelősségi köreit, különös tekintettel a közúti ellenőrzés jelenlegi gyakorlatára és azokra a társhatóságokra és szervezetekre – rendőrség, katasztrófavédelem, érdekképviseletek stb. –, amelyek rendszeres együttműködő partnerek az ellenőrzések során. Rada Imre, a Jármű Módszertani Főosztály jármű módszertani koordinátora az idei év eddigi közúti ellenőrzéseinek eredményeit ismertette, a műszaki ellenőrzésektől kezdve többek közt a környezetvédelmi, tengelysúly- és rakományrögzítési ellenőrzéseken át a vezetési és pihenőidők vagy épp a közúti szállítási tevékenység végzéséhez szükséges okmányok ellenőrzéséig. Mikulás Róbert, a Jármű Módszertani Főosztály főosztályvezetője a közúti ellenőrzések módszertanáról, az alkalmazott létszámról, módszerekről és eszközökről tájékoztatta a hallgatóságot, előadása végén néhány tanulságos esetet is bemutatva, amelyek a közúti ellenőrzések során adódtak. A nap utolsó előadójaként a Vas Megyei Kormányhivatal képviseletében Horváth Sándor a tachográf-manipulációk hazai tapasztalatait összegezte, illetve egyúttal a manipulációk felismerésének új módszereit is ismertette.

Az egész hetes program keretében elméleti és gyakorlati napok váltották egymást: a hétfői előadásokat követően kedden az ellenőrök alkotta csapat helyszíni szemlén vett részt a váci műszaki vizsgálóállomáson, szerdán újabb elméleti foglalkozások következtek, amelyek keretében Rónay-Tóbel Beatrix jármű módszertani referens tartott előadást az engedély nélküli fuvarozásról, Frank Schouwaert, az ECR képzőcsapatának referense pedig magáról a szervezetről. A csütörtöki nap ismét a terepé volt – a nemzetközi ellenőrcsapat az M5 autópályán Kecskemét közelében, majd az M0 autópályán az alacskai pihenőnél vett részt útszéli ellenőrzésben.

Ellenőrök terepen

Noha elsősorban tájékozódni érkeztek, a külföldi munkatársak mindkét nap aktívan részt vettek az ellenőri munkában: bár értelemszerűen döntést nem hoztak és bírságot nem vetettek ki, de a gépjárművek átvizsgálásában hathatós segítséget nyújtottak; szakmai tájékozódásukra pedig a hazai kis és nagy mobil mérőállomások működésének tanulmányozása nyújtott lehetőséget. A Nemzeti Közlekedési Hatóság és a megyei kormányhivatalok közúti ellenőrei mellett társhatóságként a rendőrség is csatlakozott az ellenőrzésekhez.

Az ellenőrzési akciók folyamán a gépjárművek műszaki átvizsgálása mellett ellenőrizték a rakományrögzítés megfelelőségét, a tengelyterhelést, a vezetési és pihenőidők szabályainak betartását, illetve a gépjárművezetéshez és a közúti fuvarozáshoz szükséges okmányok, engedélyek meglétét.

A Nógrád megyei ellenőrzés során az ellenőrök alkotta csapat huszonnégy tehergépjárművet ellenőrzött, ebből honosságukat tekintve három belföldi és huszonegy külföldi volt. A legtöbb szabálytalanság a vezetési és pihenőidők tekintetében adódott: a hatóság munkatársai öt járművezető ellen indítottak eljárást a vezetési és pihenőidő szabályainak megsértése, és egy hatodik esetében AETR manipuláció miatt. Két esetben a jármű továbbközlekedésének megtiltására és helyszíni javítás elrendelésére volt szükség, míg egy esetben rendőri intézkedés is szükségessé vált a rakomány rögzítésének szabálytalansága miatt.

A második ellenőrzési napon a csereprogram résztvevői Kecskemét közelében az M5 autópályán folytatták a közös gyakorlatot, ahol tizenhét járművet vontak ellenőrzés alá, köztük román, török, lengyel és osztrák fuvarozókat, sőt, a mintavételben veszélyes anyagot szállító gépjármű is volt. Az ellenőrzött gépjárművek közül hármat rendeltek be a hatósági munkatársak műszaki ellenőrzésre, egyet kitiltottak a forgalomból, míg a rendőrség közlekedési szabályok megszegéséért nyolc főt sújtott helyszíni, hatot pedig közigazgatási bírsággal.

A délutáni ellenőrzés elsősorban bemutató jellegű volt: a külföldi kollégák megszemlélhették, hogyan működik a hazai hatóság személygépjárművek ellenőrzésére kialakított mobil mérőállomása. Ugyanakkor az ellenőrök kiszűrtek a forgalomból egy osztrák élelmiszerszállító tartányt, amelynek a vezetője ellen a digitális tachográf-adatok kiolvasásának elmaradása miatt eljárást indítottak, valamint egy magyar rönkszállítót is, amely ellen a nem megfelelő rakományrögzítésért szabálysértési eljárást és további teherlekötözést rendeltek el.

Magyar ellenőrzések a külföldi közúti ellenőrök szemével

Érdekes tapasztalatokról számoltak be azon külföldi vendégek, akiknek a véleményét egy-egy járműellenőrzés között kikértük. A francia kollégák például különösnek találták azt, hogy noha a francia és a magyar utakon közlekedő tehergépjármű-vezetőkre ugyanazok a szabályok vonatkoznak vezetési- és pihenőidők tekintetében, ezek ellenőrzése más-más módszerrel, más szoftverrel zajlik a két országban. Az egyik észak-franciaországi ellenőr úgy nyilatkozott, hogy mindkét ország módszertanában vannak olyan elemek, amelyeket kölcsönösen átvehetnének egymástól. A hatóságok jogkörei és személyi állománya tekintetében is komoly különbségek vannak: az imént említett franciák esetében a közúti ellenőrök létszáma a népesség arányában is sokkalta magasabb, ellenőrzési jogkörük pedig bővebb, ugyanakkor például Írországban a hazai létszámnak a kevesebb mint harmadát éri el az ellenőrök száma, amit ugyan maguk is kevesellnek, de tény, hogy Írország szigetjellegéből fakadóan jóval kisebb átmenő forgalommal is rendelkezik, mint hazánk vagy a nyugat-európai ország. Az íreknél az áruk java hajón érkezik, amit aztán hazai tehergépjárművekre rakodnak át, de ettől függetlenül nem ritka a brit, francia kamion sem, az írek pedig (gyakran lengyel vezetőket alkalmazva) sűrűn szállítanak élőállatot (szarvasmarhát) vagy friss húsárut a skandináv országokba vagy Olaszországba.

Váczi Vincent