A tevékenységhez szükséges okmányok, engedélyek hiánya következtében kiszabott bírságok


Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások Díj Felelős
Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély) 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély) 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Taxi-engedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül - vagy annak lejáratát követő 90 napon túl - végzett közúti közlekedési szolgáltatás 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Előírt engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás 600 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Közúti árutovábbítási és közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot még meg nem haladóan lejárt 300 000 Ft  

 

Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás Díj Felelős
Engedélykivonat hiányában  300 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Engedélykivonat birtokában 30 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás 100 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül, díj ellenében végzett személyszállítás 100 000 Ft szállító gépjármű-vezető

 

Taxi-engedély Díj Felelős
Személygépkocsis személyszállító engedély  50 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Taxis igazolvány vagy azonosító lap
nincs a járművön
30 000 Ft gépjárművezető

 

Nemzetközi közúti áruszállítási, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély Díj Felelős
Hiánya, érvénytelensége 300 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 150 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési, megőrzési kötelezettség elmulasztása vagy megakadályozása 300 000 Ft feladó, címzett, gépjárművezető

 

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya Díj Felelős
A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya 100 000 Ft szállító gépjármű-vezető

 

Járművezetői igazolvány hiánya Díj Felelős
Járművezetői igazolvány hiánya 200 000 Ft szállító gépjármű-vezető

 

Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál, ezen kívül az utaslista hiánya Díj Felelős
Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél, különjárati személyszállításnál, ezen kívül az utaslista hiánya 50 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) 10 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat 50 000 Ft szállító gépjármű-vezető
Közúti árutovábbítási vagy személyszállítási, ill. árutovábbítási/személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya 30 000 Ft szállító
Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

30 000 Ft

szállító gépjármű-vezető

A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a gépjárművezetőre vonatkozó okmány(ok) hiánya

20 000 Ft szállító gépjármű-vezető

Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is

50 000 Ft szállító gépjármű-vezető

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is

10-50000Ft

szállító gépjármű-vezető