Közúti közlekedési szolgáltatók ellenőrzése


A közúti közlekedési szolgáltatásokról a http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kozuti-kozlekedesi-szolgaltatasok címen is található tájékoztató.

Szolgáltatás gyakorlása esetén, milyen dokumentumokat vizsgál a hatóság a közúti ellenőrzések alkalmával?

A hatóság, díj ellenében közúti személy- vagy árutovábbítást végző gépkocsi esetén, a közúti ellenőrzések alkalmával - a végzett tevékenységtől függően - vizsgálja a szolgáltatás gyakorlásához, a jármű vezetéséhez, és a járműhöz előírt dokumentumokat, azok megfelelőségét, így egyebek mellett:

 

 • a közúti árufuvarozói (díj ellenében árutovábbító), az autóbuszos személyszállító tevékenységi engedély kivonatot,
 • a közösségi engedély hiteles másolatát,
 • a bilaterális, multilaterális egyezmények alapján kiadott engedélyeket,
 • a bérelt tehergépjármű esetén, a bérletére vonatkozó szerződést, vagy a szerződés hitelesített kivonatát,
 • a menetrend szerinti személyszállításhoz használt autóbusz forgalmi engedélyében a „menetrend szerinti személyszállításra alkalmas" bejegyzést,
 • a taxiengedélyt, a személygépkocsis személyszállító engedélyt,
 • a személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolványt, azonosító lapot,
 • a járművezető előírt képesítés megszerzéséről szóló igazolást (GKI, ADR, stb.),
 • a szolgáltatást végző jármű vezetéséhez előírt orvosi és pályaalkalmassági minősítést,
 • a tehergépjárművet vezetőnek a bérlő gazdálkodó szervezetnél tagsági vagy részvényesi jogviszonyát igazoló iratot, vagy a járművezető foglalkoztatására vonatkozó szerződést, vagy ezek hitelesített kivonatát vagy három hónapnál nem régebbi fizetési jegyzéket,
 • a tehergépjármű vezető állampolgárságától függően a járművezetői igazolványt,
 • a fuvarlevelet, menetlevelet, utas listát,
 • az ömlesztett áru szállítása esetén, a jármű-tömegbizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot,
 • a Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt,
 • a jármű - veszélyes áru szállításához, a szolgáltatás gyakorlásához - előírt megjelölését,
 • a díjtáblázatot, szabadjelzőt, taxiórát,
 • a tachográf korongokat, tachográf kártyát,
 • stb.

 

Fontos azon vállalkozások, személyek kiszűrése, amelyek engedélyek megléte nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon, közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végeznek a piacvédelem, a piaci verseny biztonsága érdekében.