Saját számlás szállítók ellenőrzése


Saját számlás áruszállítás a járművel közúton végzett áruszállítás, amennyiben:

  • a szállított áru a szállítást végző vállalkozás tulajdonában áll, vagy azt a vállalkozás megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, illetőleg az a vállalkozás által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog,
  • a szállítás célja az áruknak a szállítást végző vállalkozáshoz való beszállítása, vagy a vállalkozásból való elszállítása a vállalkozáson belül, vagy - saját szükségletei érdekében - azon kívül,
  • a jármű a vállalkozás tulajdonában van, azt a vállalkozás részletre vette, vagy - a jelen rendelet előírásaira is figyelemmel - bérelte,
  • a járművet az egyéni vállalkozó, a vállalkozás tagja, vagy a vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti, és
  • a szállítási tevékenység a vállalkozásnál a főtevékenységhez képest kiegészítő jellegű tevékenység.
  • a fentieken túl saját számlás áruszállítás, amelyet a vállalkozás a saját, illetőleg a tagja, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy részére térítés ellenében vagy térítésmentesen végez.
Mik a vizsgálati szempontok az ellenőrzés során?
  • menetlevél megfelelő kitöltöttsége.
  • a gépjárművezető foglalkoztatási minőségét igazoló okmány.
  • nemzetközi viszonylatban közlekedők esetében javasolt a CMR, azonban az okmánynak tükröznie kell a saját számlás jelleget.
  • az áruval kapcsolatos kereskedelmi számla.