Útdíj ellenőrzés - E-matrica és díjfizetés


Útdíj ellenőrzés - E-matrica és díjfizetés


2008. január 1-től a közlekedési tárca megszüntette a papír alapú matricás rendszert. Az új e-matricás rendszerben az úthasználati jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, tehát a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerződött viszonteladóknál, benzinkutaknál, valamint SMS-ben, interneten, telefonhívással és mobilfizetéssel. A gépjármű vezetője a vásárlás után ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet kap, amelyet az érvényesség utolsó napjától számított 2 évig kell majd megőrizni, mert a pótdíj megfizetésére vonatkozó igény 2 év alatt évül el. Az esetleges pótdíjfizetési felszólítások postázására az NÚSZ Zrt-nek továbbra is 60 nap áll rendelkezésére. 

Az úthasználati jogosultság ellenőrzése továbbra is a megszokott módon, rendszám alapján történik. A Társaság felhívja a figyelmet az idevonatkozó jogszabályi előírásra, mely szerint a díjköteles autópálya-szakaszokat  (autóutakat és főutakat) csak érvényes, az adott járműkategóriának megfelelő, előre megváltott és (többek között a forgalmi rendszám és érvényességi idő tekintetében) helyesen érvényesített e-matricával lehet igénybe venni, amelyet már a pályára (vagy egyéb díjköteles útra) való felhajtás előtt meg kell vásárolni. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a matricát személyesen vásárlók az aláírásukkal, az SMS-ben vásárlók pedig a válaszüzenetükkel igazolják az adatok (rendszám, díjkategória, érvényesség kezdete és vége) hitelességét, ezért azokat hitelesítés előtt alaposan ellenőrizni kell.

 

Vonatkozó jogszabályok

A hazai és külföldi fuvarozók, autósok tájékozódását a határátkelőkön szórólap segíti majd. A változásokról az információk, térképpel együtt, elérhetőek a NFM http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. www.kozut.hu, és az NKH www.nkh.gov.hu honlapján.

E-matricával, valamint e-útdíjjal kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.nemzetiutdij.hu

 

Matrica-értékesítés

Minden főút környezetében található értékesítő pont, ahol az összes matricát értékesítik. Kiemelten kezelik a határátkelő-helyeket is. Az értékesítési pontok listája megtekinthető a http://www.nemzetiutdij.hu/ oldalon.

A 2015. évi díjrendeletben lényeges változtatások történtek a korábbi évekhez képest a gyorsforgalmi díjköteles hálózat, a díjmentes szakaszok, a díjkategóriák és matrica típusok vonatkozásában, ezért kérjük, az információkat, részletes térképeket alaposan tanulmányozza át vagy hívja a NÚSZ Zrt. telefonos ügyfélszolgálatát a +36 (36) 587-500-as számon.

 

Elektronikus matrica-vásárlás

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló GKM rendelet tovább bővíti az elektronikusan teljesíthető díjfizetés lehetőségeit (pl. elektronikus fizetési eszköz POS-terminálon keresztüli használatával).

A rendelet azt is rögzíti, hogy a pótdíjat a fizetésre kötelezett a fizetési felszólítás kézhez vételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

A rendelet nem változtat az alanyi díjmentességet élvezők körén sem (pl. fegyveres erők, rendvédelmi szervek, útkezelők).