Közúti műszaki és közlekedésbiztonsági ellenőrzés


Közúti műszaki ellenőrzés kapcsán tett intézkedések

Vonatkozó jogszabály

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

Végrehajtó hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság.

A járművek - ideértve a külföldi járműveket is - műszaki állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: ellenőrző szervek) a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A közúti ellenőrzés során az ellenőrző szerv szemrevételezéssel és a rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel megvizsgálja a jármű és kötelező tartozékai közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi (a továbbiakban együtt: műszaki) megfelelőségét (műszaki ellenőrzés).
A közúti ellenőrzések során az ellenőrző szerv a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

Milyen esetben rendelheti az ellenőrző szerv a járművet vizsgálatra?


Az ellenőrző szerv a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy

  • a jármű a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.-ben meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg,
  • a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályán vizsgálatra nem mutatták be,
  • a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

A vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az első és a második pontban említett esetben az időszakos vizsgálatra vonatkozó, a harmadik pontban említett esetben a környezetvédelmi ellenőrzésre előírtak az irányadók. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a jármű a 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.-ben meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, akkor a vizsgálat díját be kell fizetni.


Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, a forgalmi engedélyt elveszi, és a rendszámtáblát az érvényesítő címke eltávolításával érvényteleníti.

Az ellenőrző szerv a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely a lakóhelyig vagy a telephelyig történő közlekedésre jogosít. A közúti ellenőrzés során elvett forgalmi engedélyt - szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezésével - az ellenőrző szerv legkésőbb a következő munkanapon megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

Műszaki (közlekedésbiztonsági) ellenőrzés


A forgalom növekedése súlyos biztonsági és környezeti problémákat vet fel;

Az utak biztonsága, a környezetvédelem és az igazságos verseny érdekében a személygépjárművek, haszongépjárművek csak akkor használhatók, ha a közlekedés műszaki alkalmassági feltételeinek a legnagyobb mértékben megfelelnek.

Az „országúti műszaki ellenőrzés" a tagállamok területén közlekedő haszongépjárművek olyan műszaki jellegű ellenőrzését jelenti, amelyet a hatóságok nem jelentenek be előre, ezért azok váratlanul történnek, és a közutakon a hatóságok végzik el, vagy az ellenőrzés azok felügyelete alatt történik;

Az országúti műszaki ellenőrzés a következő szempontok közül egyet, kettőt, vagy akár mindet magába foglalja az alábbi mellékletben felsorolt, a vizsgálat tárgyát képező tételek közül egyre, több mint egyre, vagy mindre vonatkozó, azok szabálytalanságait feltáró ellenőrzés.

A fékrendszer és a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzését az alábbi dokumentumban meghatározott szabályok alapján kell elvégezni:

ORSZÁGÚTI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ELLENŐRZŐLISTA - MINTA
Gépjárműves szakterület    |   Hasznos Tudnivalók, Jármű Módszertani Szakterület |   Utolsó frissítés 2014.08.25.