II. kockázati kategóriába tartozó cselekményhez vagy mulasztáshoz kapcsolódó bírságok mértéke


Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

Cselekmény vagy mulasztás Díj Felelős
A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak 100 000 Ft feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
Az okmányokban valamely információ hiányzik 100 000 Ft feladó
Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön 50 000 Ft járművezető
A jármű jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le 100 000 Ft szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló, formai eltérés van 30 000 Ft szállító (fuvarozó), járművezető
A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás 100 000 Ft feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett