A sikeres jogosítványszerzés a megfelelő tájékozódással kezdődik


Gépjárműves szakterület   |  
2014.05.12.
A sikeres jogosítványszerzés a megfelelő tájékozódással kezdődik
A sikeres jogosítványszerzés a megfelelő tájékozódással kezdődik
​A vezetői engedély megszerzésekor örök dilemmát jelent a megfelelő autósiskola kiválasztása. Országszerte rengeteg képzőszerv kínálja szolgáltatásait egymással versengve, és sajnos nemcsak árban, de gyakran színvonalban is erősen különböznek egymástól. A tanulóvezető részéről értelemszerűen a legfontosabb szempont, hogy méltányos díjazásért cserébe magas szintű felkészítésben részesüljön, és pontosan ezt ígéri a legtöbb iskola. Sajnos azonban van rá példa, hogy az egyes iskolák által nyújtott szolgáltatás messze elmarad az ígéretektől. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) előtt nem ismeretlen ez a jelenség, ezért folyamatosan arra törekszik, hogy a korrekt képzési gyakorlatot erősítse, és megfelelő tájékoztatással segítse a kezdő vezetők abban, hogy jól válasszanak iskolát.

Milyen szerepet játszik a közlekedési hatóság a gépjárművezető-képzésben?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság elsősorban a képzésre vonatkozó szakmai előírások meghatározásán, illetve betartásuk ellenőrzésén keresztül befolyásolhatja a képzőszervek működését – más szavakkal fogalmazva a hatóság a képzési szolgáltatás kereteit jelöli ki. Az autósiskolák által nyújtott képzés tekintetében tehát a feladata az, hogy szakmai szempontból támogassa és egyúttal ellenőrizze a tevékenységüket. A hatóság felelőssége, hogy biztosítsa magának a képzésnek az megfelelő minőségét, azaz, hogy a képzési anyagok magas színvonalúak, az oktatók és vizsgabiztosok pedig felkészültek legyenek.

Szintén a tanulóvezetők érdekeinek védelme érdekében jár el a hatóság, amikor javaslatot tesz a képzésre vonatkozó jogszabályok módosítására. Az ilyen típusú javaslatok közé tartozik például az ügymenet egyszerűsítése vagy éppen a képzésekre vonatkozó szabályok szigorítása, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az iskolák valódi felkészültséggel bocsássák tanulóikat a forgalmi vizsgára.

Az NKH e jogköreit és a hozzátartozó kötelezettségeket a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) kormányrendelet írja elő, és a törvény adta kereteken belül folyamatosan arra törekszik, hogy a tanulóvezetők a lehető legszínvonalasabb felkészítést követően kezdhessék meg önálló vezetési gyakorlatukat. A rendeletben meghatározott jogkör nem terjed ki azonban az autósiskolák piaci tevékenységeinek ellenőrzésére.

 
Hogyan segíti a hatóság a megfelelő tájékozódást?
 
Fontos tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy maga a járművezető-képzés a szolgáltatási piac részét képezi, amelyen a képző szervek ugyanolyan versenyhelyzetben végzik tevékenységüket, mint bármely más gazdasági vállalkozás más szolgáltatási területen, a hirdetés és kommunikáció, illetve a tisztességes piaci magatartás szabályozása és ellenőrzése pedig nem tartozik az NKH hatáskörébe. Így a megfelelő jogi keretek biztosításán túl a hatóságnak csak közvetett ráhatása van arra, hogy az autósiskolák korrekt módon kínálják szolgáltatásaikat. Éppen ezért fontos, hogy a tanulóvezető alaposan tájékozódjon az iskolaválasztás előtt, és folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy a választott képzőszerv megfelelő módon teljesíti-e az általa kínáltakat. Ebben a hatóság is partner kíván lenni, így számos tájékoztató kiadványán, sajtómegjelenésén és egyéb kommunikációs felületén keresztül folyamatosan arra törekszik, hogy a tanulóvezetőknek e tekintetben segítséget nyújtson. 2013-ban látott például napvilágot az Autós fifikák című kiadvány, amely elsősorban vezetéstechnikai tippeket ad kezdő és haladó autóvezetőknek egyaránt, de külön fejezetben tekinti át a legfontosabb tudnivalókat a jogosítvány megszerzésének menetéről. Emellett a közelmúltban olyan tájékoztató brosúrákat is kiadott az NKH, amelyek a kezdő vezetők eligazodását szolgálják nemcsak az autós- és motoros iskolák, de egyáltalán a képzési rendszer tekintetében is. Folyamatos tájékoztatást nyújt továbbá a hatóság hivatalos honlapja, a www.nkh.gov.hu, ezen felül pedig a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében létrehozott frissjogsi.hu weboldal is, amelynek tartalmi kialakításában szintén közreműködtek a hatóság munkatársai. Ez a honlap részletes tájékoztatást nyújt a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges feltételekről, a képzés és vizsgázás menetéről, a várható költségekről, illetve jótanácsokat is biztosít a képzőszerv kiválasztásához.
 
A fentieken túl az NKH a problémakörben érintett egyéb szervekkel való együttműködést is fontosnak tartja, ezáltal is segítve a tanulóvezetőket abban, hogy képzésük során ne kelljen különféle hiányossággal vagy visszaéléssel szembesülniük az autósiskolák részéről. Ennek szellemében írt alá 2013-ban együttműködési megállapodást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, bízva abban, hogy a közös fellépéssel hatékonyabban biztosítható a fogyasztói jogok védelme az autósiskolák által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, különös tekintettel a fogyasztók tájékoztatására, illetve a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatára és reklámtevékenységére. 2014 márciusában a két hatóság közös akciója során például azt ellenőrizte a képzőszerveknél, hogy vállalási feltételeik, írásos tájékoztatójuk, valamint a tanulói szerződések milyen viszonyban vannak egymással, továbbá, hogy a képzést végző vállalkozások valóban azokat az árakat biztosítják-e a tanulóknak, amelyeket a tájékoztatójukban, reklámanyagaikban ígértek. Az ellenőrzés eredménye elgondolkodtató, hiszen nem egy esetben találtak eltérést a képzési díj ígért és valós értéke között, pontatlanságot a tanulói szerződésben, illetve visszásságot az olyan esetekben, amikor a tanuló az áthelyezését kéri egy másik intézményhez. Ezekre a szempontokra nagyon fontos, hogy a tanulóvezetők is kiemelt figyelmet fordítsanak.
A Fogyasztóvédelmi Hatóság e területen végzett tevékenységéről bővebb felvilágosítást az alábbi cikk nyújt:

Mire érdemes ügyelnünk a képzőszerv kiválasztásánál?

 • A túlzó, magukat valószerűtlenül olcsónak vagy hatékonynak feltüntető iskolákat mindig kezeljük fenntartással!
 • Az írásos tájékoztatónak minden autósiskolában kifüggesztve kell lennie: olvassuk el alaposan, mielőtt szerződést kötnénk.
 • Ha valamely iskola pénz-visszafizetési garanciát ígér, még a szerződéskötés előtt tájékozódjunk ennek a feltételeiről!
 • Különösen óvatosnak kell lennünk, ha az iskola pótórái sokkal drágábbak az alapóráknál, valamint sikertelen vizsga esetére kötelezően elő is írja ezeknek a számát.
 • Fontos kérdés, hogy az adott iskola felszámol-e külön díjat azért, ha menet közben iskolaváltás mellett döntenénk.
 • A szerződés aláírása előtt győződjünk meg arról, hogy a díjak minden előírt költségelemet tartalmaznak – például a vizsgadíjakat és a pótórák valós díját is!
 • Ragaszkodjunk az igényes oktatáshoz, valamint az előírt képzési óraszámokhoz!

A gyenge felkészítés okozta esetleges pótórák miatt gyakran a többszörösét kell kifizetni a meghirdetett díjnak.

Amit a tanulóvezetőnek feltétlenül tudnia kell…

A hatósági előírások alapján…

 • a minimális (kötelező) gyakorlati órák száma 29 óra;
 • legalább 580 km-t kell teljesíteni;
 • egy gyakorlati tanóra 50 perc, amelyet ténylegesen vezetéssel kell eltölteni; ez szükséges ahhoz, hogy az 580 km teljesíthető legyen.

Ami jár:

 • Az oktató személye szabadon választható.
 • Menet közben is lehet más oktatót kérni vagy másik autósiskolára váltani.
 • Panasszal első körben az oktatóhoz vagy az iskolavezetőhöz érdemes fordulni; ha ez nem hoz érdemi megoldást, akkor szakmai kérdésekben a helyi közlekedési felügyelőséghez, avagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos probléma jellegétől függően az érintett hatósághoz lehet fordulni.
 • A gyakorlati oktatás csak a közlekedési felügyelőség által névre szólóan kiállított és hitelesített vezetési karton birtokában kezdhető meg, amelyet minden óra alkalmával a vezetés megkezdése előtt és a befejezése után is alá kell írnunk.
 • Vigyázat: csak abban az esetben írjuk alá a vezetési kartont, ha a benne foglalt bejegyzések a valóságnak megfelelnek! Az oktatás valótlan adatokat tartalmazó vezetési kartonnal történő igazolása esetén meghatározott időre még a tanulóvezető is eltilthatóa jogosítvány megszerzésétől!