Szakoktatói képesítő vizsgaidőszak 2019.


SZAKOKTATÓI KÉPESÍTŐ VIZSGAIDŐSZAK

 

2019. SZO6. csoport

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára kiadott Tantervi és vizsgakövetelményben, a Vizsgakövetelmények 3. fejezetében rögzítettek alapján „A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg,"

A Nyíregyházi Egyetem szervezésében zajló (SZO6) szakoktatói képesítő vizsgák vizsgaidőszaka:

2019. augusztus 31 – 2019. október 31.

A vizsgákra történő jelentés a Nyíregyházi Egyetem által történik, a vizsgáztatásra vonatkozó előírások alapján. 

A vizsgára történő jelentés feltétele a hospitáló lapok és záródolgozatok leadása. 

Ezek leadásának hiányában a tanuló nem jelenthető vizsgára!

A Tantervi és vizsgakövetelmény, a vizsgáztatás egyéb feltételeiben rögzíti az eljárást arra vonatkozóan is, amennyiben a képesítő vizsgák nem kerülnek határidőn belül teljesítésre:

„A szakoktatói alapképzés számítógépes elméleti képesítő vizsgái – a „Szakmai ismeretek" és az „Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan" – csak a szaktanfolyam elméleti részéhez, kötelezően előírt óraszámának igazolt elvégzése után történhetnek meg. További elméleti és gyakorlati képesítő vizsgára jelentés csak a teljes szaktanfolyam elvégzése, és a kötelezően előírt hospitálási és tanítási gyakorlat igazolt teljesítése, valamint a záródolgozat leadása után történhet meg, az érvényes ideiglenes szakoktatói igazolvány birtokában. A képesítő vizsga javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból összesen két javítóvizsga tehető.

A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg, vagy pozitívan elbírált igazolási kérelemmel legkésőbb a következő megszervezésre kerülő szakoktatói képesítő vizsgaidőszakban teljesíthető. A korábban kiadott ideiglenes szakoktatói igazolványok hosszabbítására egy alkalommal, újabb névjegyzékbe vételi eljárás keretében, legfeljebb egy évre van lehetőség.

Amennyiben a vizsgázó számára előírt összes vizsgaesemény nem kerül határidőn belül sikeresen teljesítésre, kizárólag a szaktanfolyam teljes megismétlését követően (felvételi és képesítő vizsgák; elmélet, gyakorlati képzés és hospitálás) kerülhet sor. Az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik."

Budapest, 2019. július 23.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZAKOKTATÓI FELVÉTELI VIZSGAIDŐSZAK

2019. SZO6 csoport

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára kiadott Tantervi és vizsgakövetelményben, a képzéssel kapcsolatos előírások 4.2. pontja alapján „A lehetséges vizsgaesemények időpontjai, az előzetesen megadott felvételi időszakban, a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság által kerülnek meghatározásra.„

A Nyíregyházi Egyetem szervezésében zajló (SZO6) szakoktatói felvételi vizsgaesemények  vizsgaidőszaka:

2019. január 05 - 2019. május 05.

A vizsgákra történő jelentés a Nyíregyházi Egyetem által történik, a vizsgáztatásra vonatkozó előírások alapján.

A Tantervi és vizsgakövetelmény a vizsgáztatás egyéb feltételeiben rögzíti az eljárást arra vonatkozóan is, amennyiben a felvételi vizsgák nem kerülnek határidőn belül teljesítésre:

„A képzésben történő részvétel feltétele a felvételi vizsgák sikeres teljesítése. A felvételi vizsgák egy adott, meghirdetett szaktanfolyamhoz tartoznak. A felvételi eljárás javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból – a szóbeli „Szakmai alapismeretek" vizsgatárgy kivételével - összesen két javítóvizsga tehető. A „Szakmai alapismeretek" vizsgatárgy esetén egy vizsgalehetőség áll minden vizsgázó rendelkezésére az adott felvételi vizsgaidőszakban. Amennyiben ezen vizsga eredménye sikertelen, további vizsgák nem teljesíthetők az adott felvételi időszakban. A lehetséges vizsgaesemények időpontjai, az előzetesen megadott felvételi időszakban, a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság által kerülnek meghatározásra. A már sikeresen teljesített felvételi vizsgák a következő szaktanfolyamra nem érvényesek. A jelentkezőknek a szakoktatói felvételi vizsgákra meghatározott időszakon belül kell sikeresen teljesíteni az előírt felvételi vizsgákat. Ha a felvételiző a rendelkezésére álló idő alatt nem teljesíti sikeresen a felvételi vizsgáját, vagy sikeres felvételi vizsga esetén több mint 12 hónap eltelt az első felvételi vizsga dátumától a szaktanfolyam megkezdéséig, akkor a már letett vizsgák érvényüket vesztik és ekkor csak a teljes felvételi vizsga megismétlésével jelentkezhet újra szakoktatói szaktanfolyamra."

Budapest, 2019. január

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ VIZSGABIZTOSI KÉPZÉS KÉPESÍTŐ VIZSGAIDŐSZAK

2018 – 2019. csoport

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzési szaktanfolyamok számára kiadott Tantervi és vizsgakövetelményben, a képzéssel kapcsolatos előírások 4.2. pontja alapján „A lehetséges vizsgaesemények időpontjai, az előzetesen megadott felvételi időszakban, a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság által kerülnek meghatározásra.„

A Nyíregyházi Egyetem szervezésében zajló vizsgabiztosi képesítő vizsgák vizsgaidőszaka:

2018. szeptember 15. – 2019. április 30.

A vizsgákra történő jelentés a Nyíregyházi Egyetem által történik, a vizsgáztatásra vonatkozó előírások alapján.

A Tantervi és vizsgakövetelmény rögzíti az eljárást arra vonatkozóan is, amennyiben a képesítő vizsgák nem kerülnek határidőn belül teljesítésre:

„A képesítő vizsgákon való részvétel feltétele a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Ha a jelölt valamely vizsgatárgyból sikertelenül vizsgázott, csak abból a vizsgatárgyból kell javítóvizsgát tennie. A képesítő vizsga javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból összesen két javítóvizsga tehető. A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg, vagy pozitívan elbírált igazolási kérelemmel legkésőbb a következő megszervezésre kerülő vizsgabiztosi képesítő vizsgaidőszakban teljesíthető.

Amennyiben a vizsgázó számára előírt összes vizsgaesemény nem kerül határidőn belül sikeresen teljesítésre, az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik. A képesítés megszerzésére kizárólag a szaktanfolyam teljes megismétlését követően (felvételi és képesítő vizsgák; elmélet, gyakorlati képzés és hospitálás) kerülhet sor."

Budapest, 2018. szeptember