Eszik vagy vezet?!


Eszik vagy vezet?!
Eszik vagy vezet?!
Azt egyelőre még nem tudni, hogy várhatóan mikor kerül sor a tételes felsorolásra a KRESZ-ben, az azonban biztos, hogy a szaktárca alapvetően minden olyan járművezetői magatartást közlekedésbiztonsági szempontból nemkívánatosnak tekint, illetve veszélyesnek tart, amely elvonhatja a vezető figyelmét, vagy korlátozhatja a vezetéshez szükséges képességeit.

A hatályos KRESZ előírja, hogy az autósnak a gépkocsi vezetésére képes állapotban kell lennie. A jogszabály külön rendelkezésben tiltja a járművezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatti vezetést. A kézben tartott mobiltelefon jelentős balesetveszélyt hordozó használatának tilalma egész Európában elterjedt szabályozási gyakorlattá vált. A hazai előírások is ehhez igazodtak, járműfajták szerint határozzák meg a vezető mobiltelefon-használatának feltételeit.

A szaktárca alapvetően minden olyan járművezetői magatartást közlekedésbiztonsági szempontból nem kívánatosnak tekint, esetenként veszélyesnek tart, amely elvonhatja a vezető figyelmét, vagy korlátozhatja a vezetéshez szükséges képességeit (pl. a szabad kézhasználatot). A vezetés közbeni magatartási tilalmak tételes felsorolása azonban sohasem lehet teljes. Ha a járművezetésre alkalmasságot jelentősen befolyásoló magatartás széles körben elterjed, akkor fontolható meg, hogy annak kiemelt tilalmát a jogalkotó a KRESZ-be beépítse.

A minisztérium a nemzetközi gyakorlatok figyelembe vételével megvizsgálja a járművezetők számára tiltott magatartások KRESZ-ben történő tételes felsorolásának lehetőségét (pl. a dohányzás, étkezés, a GPS vagy fedélzeti számítógép-használat, a televíziózás vagy videózás esetében). Az újfajta szórakoztató elektronikai eszközök rendkívül gyors ütemű megjelenése miatt is kérdéses azonban, hogy a kormányrendeleti szintű szabályozás mennyire követheti nyomon a tilalmasnak tekinthető tevékenységek körének bővülését.  A jogszabályi tiltás hatékony ellenőrzés nélkül nem érheti el célját, a nem kívánt magatartások tetten érhetősége azonban erősen korlátozott, mellőzésük hatósági eszközökkel nehézkesen kényszeríthető ki. Közlekedésszabályozási oldalról leginkább arról lehet szó, hogy egy bekövetkező balesetnél a járművezető gondatlan magatartását súlyosító körülményként vegyék figyelembe.