Miért pont a tachográf műhelyek?


Gépjárműves szakterület   |  
2015.02.13.
Miért pont a tachográf műhelyek?
Miért pont a tachográf műhelyek?
Az elkövetett közúti jogsértések gyakoriságát vizsgálva elmondható, hogy a vezetési és pihenőidőkkel, valamint a tachográf-berendezések kezelésével kapcsolatos esetek a leggyakoribbak Európa-szerte.

A legtöbb jogsértés viszonylag könnyedén felderíthető, de vannak olyanok, amelyeket szinte lehetetlen. Ezek közé tartoznak a manipulációs eszközök, amelyekkel pihenőidővé lehet változtatni a vezetési időket. Kezdetben az úgynevezett „olasz kígyó" volt használatban, majd később különböző Gauss-értékű állandó mágneseket használtak a fuvarozók, majd a fejlettebb technika került előtérbe, úgy mint elektromágnes és egyéb befolyásoló eszközök, amelyek rejtett kapcsolókkal és távirányító szerkezettel aktiválhatóak.

Egy közös van az előzőekben felsorolt, fejlettebb manipulációs technikák között, mégpedig az, hogy viszonylag komoly elektrotechnikai és menetíró-készülék szerkezeti és funkcionális ismeretekre van szükség a beépítésükhöz, elrejtésükhöz. Szükséges mélységű ismeretekkel rendelkeznek a menetíró-berendezés fejlesztésével, gyártásával, szervizelésével foglalkozó szakemberek. A lelkes, amatőr elektrotechnikusok száma elenyésző lehet ebben a témakörben.

Van még egy fontos momentum, amelyről nem feledkezhetünk meg, nevezetesen arról, hogy a manipulációs eszközök digitális tachográf-készülékekbe való beépítéséhez, az esetek döntő többségében műhelykártya szükséges.

Számos kockázatot rejt a manipulációs készülékek használata, de elsősorban a közlekedésbiztonsági oldal jelenik meg markánsan, hiszen számos súlyos baleset vezethető vissza a gépkocsivezetők elfáradására és elalvására. De ezzel egyidejűleg megjelenik az is, hogy egyeseknek nem kell tartani a vezetési időkre vonatkozó korlátoktól, amely nem megengedett versenyelőnyhöz juttatja az eszköz használóját.

A manipulációs eszközök használata az Európai Unió tagállamaiban és az AETR megállapodáshoz csatlakozott államokban is komoly probléma.

A jelenség visszaszorítására több lehetősége van a hatóságoknak. Ilyenek például az ellenőrzések számának növelése. Az ellenőrzéskor alkalmazott műszaki megoldások alkalmazása, az útdíj-rendszer adatainak felhasználása, valamint a menetíró műhelyekre és a műhelykártya használatára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.

Az ellenőrző hatóságok közúton és telephelyen végrehajtott ellenőrzések alkalmával körülbelül száz-százhúszezer gépjárművet ellenőriznek évente, amelyeknek közelítőleg 30-35%-a külföldi hatósági jelzéssel ellátott.

De léteznek olyan helyek, ahol legalább kétévente megjelennek a menetíró készülékkel ellátott járművek és ahol a tachográf berendezések kerülnek vizsgálat alá.

A menetíró műhelyek helyzete igen speciális a manipulációs eszközök felderítése tekintetében. Kiemelt fontosságú, hogy a tachográf műhelyek és a hatóságok között korrekt, segítő szándékú viszony alakuljon ki, maradjon fenn.

A 2014. esztendőben megjelent a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete is, amely - egyebek mellett - a tachográf műhelyek szabályos működésére vonatkozó előírásokat illetőleg a műhelyek, szerelők ellenőrzésének szabályait tartalmazza.

Az említett EU rendelet kiszámítható és korrekt módon ellenőrizhető szabályrendszert vázol, amely biztosítja a műhelyek és a hatóságok közötti harmonikus kapcsolatot.

A legérzékenyebb területről is rendelkezik a jogszabály, miszerint a műhelyeknek vizsgálati jelentést kell készíteni abban az esetben, ha az időszakos vizsgálat vagy a hatóság külön felkérésére végzett vizsgálat alkalmával rendellenességet állapít meg, amellett, hogy azt javítani kell.

A vizsgálati jelentések sorsáról is határoz a rendelet, nevezetesen a megőrzési kötelezettségről, amely két évre illetőleg tagállami hatáskörbe utalja a vizsgálati jelentések küldésének szabályait.

Természetesen a szabályokat be nem tartó műhelyek tekintetében a szankcionálás módját is ki kell alakítani a tagállami jogalkotóknak.

Miért a tachográf műhely került a figyelem fókuszába? Talán azért, mert a műhelyekben dolgozók szakmai felkészültsége és elkötelezettsége elősegítheti a menetíró készülékek manipulációjából levezethető kockázatok csökkenését, a gépkocsivezetők fáradságából eredő balesetek számának mérséklődését és megelőzi a nem megengedett versenyelőny kialakulását.

Szerző: Rada Imre