Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat saját gépjárművezetői alkalmasság tesztelésére


Milyen okból szeretne rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot tenni?

Többször (2-4x) sikertelen forgalmi vizsgát tett és kíváncsi arra, hogy alkalmas -e gépjárművezetésre.

 A jelentkezés módja

Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet.

A jelentkezés regisztrálása után kap egy vizsgálatra szóló berendelőt, melyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei

Érvényes 1-es, vagy 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény - a csekket a vizsgálatra szóló berendelővel együtt postázzuk ki Önnek.

PÁV I. és II. kategóriákra való jelentkezés esetén két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

Jogszabályi vonatkozás

Amennyiben Ön többször (2-4x) sikertelenül vizsgázott gépjármű vezetési gyakorlatból és szeretné tudni alkalmas-e gépjárművezetésre, Önre a 444/2017. (XII. 27.)  Kormányrendelet 3.§ (2) e) bekezdése vonatkozik.

Lejárt a PÁV IV-es időkorlátos minősítése.

A jelentkezés módja

Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet.

A jelentkezés regisztrálása után kap egy vizsgálatra szóló berendelőt, melyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei

Érvényes 1-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény, melyet háziorvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény - a csekket a vizsgálatra szóló berendelővel együtt postázzuk ki Önnek.

Jogszabályi vonatkozás

Amennyiben Önnek lejárt a korábban megszerzett, meghatározott (1-5 év) időre érvényes PÁV IV. kategóriában alkalmas minősítése és szeretne tovább vezetni, akkor Önre a 444/2017. (XII. 7.)  GKM rendelet 3.§ (5) bekezdése vonatkozik.

Sokáig nem vezetett és kíváncsi arra, hogy alkalmas -e gépjárművezetésre.

A jelentkezés módja

Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet.

A jelentkezés regisztrálása után kap egy vizsgálatra szóló berendelőt, melyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei

Érvényes 1-es, vagy 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény - a csekket a vizsgálatra szóló berendelővel együtt postázzuk ki Önnek.

PÁV I és II kategóriákra való jelentkezés esetén két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

Jogszabályi vonatkozás

Amennyiben Ön sokáig nem vezetett és szeretné tudni alkalmas-e a megszerzett gépjármű kategóriá(k) vezetésére, Önre a 444/2017. (XII. 27.)  Kormányrendelet 3.§ (2) e) bekezdése vonatkozik.

Régi a PÁV-ja és munkáltatója új PÁV-ot kér.

A jelentkezés módja

Jelentkezni személyesen vagy írásban lehet, legegyszerűbben a Letölthető nyomtatványok menüpontban található „Jelentkezési lap" kitöltésével. Az aláírt jelentkezési lapot postán, e-mailben, vagy személyesen nyújthatja be a Pályaalkalmasság Vizsgálati Hatósági Főosztály Speciális- és Kontrollvizsgálatok Osztályához.

A jelentkezés regisztrálása után kap egy vizsgálatra szóló berendelőt, melyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei

Érvényes 1-es, vagy 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény - a csekket a vizsgálatra szóló berendelővel együtt postázzuk ki Önnek.

PÁV I és II kategóriákra való jelentkezés esetén két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

Jogszabályi vonatkozás

Amennyiben az Ön régi pályaalkalmassági minősítése nem felel meg munkáltatójának és új vizsgálatot kér, Önre a 444/2017. (XII. 27.)  Kormányrendelet 3.§ (2) e) bekezdése vonatkozik.

 

Eljárási díjak 

 

I. fokú eljárás díjai  

Ft/db

I. kategória  

8.310 Ft 

II. kategória  

8.310 Ft 

III. kategória 

8.310 Ft 

IV. kategória 

8.310 Ft 

                                                                                                                                                                                   

II. fokú eljárás díjai  

Ft/db

I-IV. kategória, kategóriánként 

12.620 Ft 

Ha az I. vagy II. fokú eljárásoknál PAV jármű igénybevétele szükséges, a   gépjárműhasználat díja  

2.600 Ft 

Mire figyeljünk a pályaalkalmassági vizsgálaton?

A vizsgálatra megfelelő állapotban jelenjen meg, azaz kipihenve, alkohol, drog- és bódító hatású gyógyszerektől mentes állapotban.

A vizsgálatot vegye komolyan, igyekezzen a legjobb képességei szerint teljesíteni, mert az eredmény Önön múlik.

A vizsgálatra nem kell előre gyakorolni. A képességvizsgálatok ugyan egy számítógép által vezérelt műszeren történnek, azonban az eredményt nem befolyásolja az, hogy Ön rendszeresen használ-e számítógépet, vagy játszik-e számítógépes játékokkal.

Az értékelés során eredményeit a PÁV-on résztvevő magyar emberek átlageredményeivel vetjük össze. Minden feladat előtt részletes - audiovizuális - instrukciót kap és gyakorolhat is, amennyit szükséges, csak ezután kezdődik az éles vizsgálat, aminek már számít az eredménye. 

 

Kizáró okok 

A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét a közlekedési hatóság határozat formájában közli a vizsgálaton részt vevőkkel. A határozat rendelkező része tartalmazza a minősítést. Ha valaki alkalmatlan minősítést kap, vagy ha alkalmas minősítése időtartamra korlátozott, akkor a minősítés alapjául szolgáló kizáró okok az indokolásban szerepelnek. A kizáró, vagy korlátozó okokat számok jelzik és a jelentésük az alábbi:

1. Elégtelen észlelési teljesítmény. A rövid ideig észlelhető ingerek közül keveset tud helyesen felismerni, vagy túl sok a téves észlelések száma.

2. A közlekedési helyzetek biztonságos megoldásához szükséges felismerési és döntési képesség hiánya, vagy nem kielégítő szintje. Sok hibával, vagy túl lassan hozza meg a feladat helyes megoldásához szükséges döntéseket.

3. A jármű irányításához szükséges mozgási képességek hiánya, vagy nem kielégítő szintje. A karokkal, lábakkal végrehajtandó, gyors reagálást kívánó helyzetben a jelzésekre hibásan vagy túl lassan reagál. Váratlan közlekedési helyzetben a jó megoldások megtalálásához elkerülhetetlen az a képesség, hogy a szükséges manővereket kellő gyorsasággal, helyesen hajtsa végre.

4. A figyelmi teljesítmény nem kielégítő szintje. A vizuális tájékozódást, figyelmi teljesítményt vizsgáló feladatban túl sok hibával, vagy túl lassan dolgozik. A közúti forgalomban a biztonságos vezetéshez fontos a lényeges információk gyors és pontos megragadása.

5. Az észlelési, a döntési és a mozgásos tevékenység összerendezettségének hiánya. Összetett cselekvéseket igénylő feladatok során nyújtott nem megfelelő teljesítmény (pl. egy adott célpont követése, vagy mozgó pont irányítása, vagy eszközökkel végzett munkamód próba).

6. Az értelmi működések nagymértékben csökkent szintje, ezen belül kiemelten ennek a gyakorlati járművezetői tevékenységben való megnyilvánulása.

7. A közlekedési magatartást közvetlenül befolyásoló személyiségvonások, amelyek fokozott baleseti veszélyeztetettségre utalnak. A személyiségvonások szabályozzák az ember viselkedését, magatartását, valamint a képességek, készségek működtetésének, felhasználásának módját. A kizáró ok arra utal, hogy a környezethez, emberekhez, közlekedési partnerekhez való spontán viszonyulás valószínűleg alkalmazkodási zökkenőkhöz vezet.

8. A járművezetői teljesítmény szélsőséges ingadozása terhelés, fáradtság, vagy monotónia hatására. Ez az egyéni tulajdonság többféle módon is megjelenhet a vizsgálati eredményekben. A koncentrációs teljesítményt vizsgáló monoton feladatban sok hibával, vagy túl lassan dönt, terhelés hatására figyelme lankad, ismételt feladatoknál hullámzó teljesítményt nyújt, első- és másodfokú vizsgálati eredményében szélsőségesen teljesít.

9. A járművezetéshez szükséges jártasságok és készségek elsajátítására való képtelenség. A vizsgált személy nem kielégítő színvonalú teljesítménye a feladat többszöri végrehajtása után sem mutat elfogadható javulást.

10. A pszichés kifáradás. Több vizsgálati eredményben is megmutatkozó olyan jellegzetesség, mely az általános testi-lelki lelassulásból, és a hibás cselekvések megszaporodásából következik.

11. Foglalkozási vagy életkori sajátosságokból eredő kedvezőtlen személyiségkép, mely pl. az életkor előrehaladása nyomán bekövetkező magatartásbeli rugalmasság csökkenésében jelentkezhet.

A PÁV határozat háromféle minősítést tartalmazhat:

  1. Alkalmas - korlátlan ideig

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, amely korlátlan időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése -, akkor semmi más teendője nincs, mint gondosan megőrizni a kapott határozatot és azt a járművezetés során a jogosítvány és egyéb iratok mellett tartania, illetve közúti ellenőrzéskor bemutatnia az erre jogosult személynek.

  1. Alkalmas – meghatározott (1-5 év) időre korlátozva

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, mely (1-5 év) időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése – akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

  • Elfogadja ezt a döntést. 

Ebben az esetben a megadott időtartamig a PÁV minősítésnek megfelelő gépjárművezetői tevékenységet végezhet, de ahhoz, hogy folytathassa az időkorlát letelte után, ismételten PÁV vizsgálaton kell részt vennie az adott vagy magasabb PÁV kategóriában. Érdemes az időkorlát lejárta előtt legalább 3-4 héttel a vizsgálatra bejelentkeznie, hogy munkavégzése folyamatos lehessen.

  • Nem fogadja el ezt a döntést.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

  1. Nem alkalmas

 Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában nem alkalmas minősítést kapott, akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

  • Elfogadja ezt a döntést.

Ebben az esetben a határozatban szereplő, és annál magasabb pályaalkalmassági kategóriában max. 2 éven belül nem kezdeményezhet újabb vizsgálatot, csak alacsonyabb kategóriában.

  • Nem fogadja el ezt a döntést.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A másodfokú eljárás kezdeményezési módja, feltételei

Az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől (átvétel ideje) számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Fellebbezési kérelmét írásban (aláírással) kell benyújtania a díjbefizetés igazolásával együtt az elsőfokú döntést meghozó hatóságnál személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1441 Budapest Pf.: 88).

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezését nem köteles a Hatóság által elkészített, és Önnek megküldött formanyomtatványon benyújtani, azonban ebben az esetben is írásos kérelmet (melyet a hitelesség érdekében aláírásával lát el) kell benyújtania, melyben fel kell tüntetnie nevét, születési dátumát, a sérelmezett döntés számát, továbbá fellebbezésének indokát, valamint azt, hogy a másodfokú vizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri.

Ha az elsőfokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztálya bírálja el.

A másodfokú eljárás során elvégzendő vizsgálat helyéről és időpontjáról a másodfokú hatóság küld Önnek értesítést írásban.

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fellebbezési eljárás díja

Fellebbezési kérelmét a díjbefizetés igazolásával – a tranzakció jóváhagyásáról a banktól kapott visszaigazolás – együtt nyújtsa be személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1441 Budapest Pf.: 88).

Amennyiben fellebbezési kérelmét a díj megfizetésének igazolása nélkül nyújtja be, kérelme nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért hiánypótlási felszólítást küldünk Önnek.

A másodfokú pályaalkalmassági vizsgálati eljárás díja kategóriánként 12.620 Ft. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet alapján a díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Az eljárási díjat a közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetnie.