Látszani, de nem mindegy, hogy minek


Látszani, de nem mindegy, hogy minek
Látszani, de nem mindegy, hogy minek
Számos követelmény vonatkozik a járművek kivilágítására. A szabályozások betartása nemcsak a saját járművünk megfelelősége szempontjából fontos, hanem azért is, mert a többi közlekedésben résztvevő ezt várja el tőlünk.

Sajnos azonban az utakon lehet látni olyan járműveket is, amelyek különös színekben pompáznak, vagy szokatlan helyeken világítanak. A világító berendezések szabálytalan beépítése és használata téves információt adhat másoknak, vagy elterelhetik figyelmüket.

A járművek esetében csak a funkciónak megfelelő világító és fényjelező berendezés alkalmazható. A lámpatesteknek és a fényvisszaverőknek bevizsgáltaknak és jóváhagyottaknak kell lenniük. A követelményeket ENSZ-EBG előírások szabályozzák, amelyek meghatározzák a kibocsátott fény színét, annak erősségét, a speciális szempontokat és a mérési eljárásokat. A rajtuk lévő jelölésekből egyértelműen megállapítható, hogy egy adott lámpatest például féklámpának vagy hátsó helyzetjelzőnek felel-e meg. Csoportosított, kombinált vagy összeépített berendezéseknél több funkció is beépítésre kerül, ilyen esetben mindegyik jelölést tartalmazza a burkolat.

A világító és fényjelező berendezésnek megfelelő helyen, darabszámban is kell lenniük a járműveken. A talajtól mért magassági-, valamint a jármű szélétől és egymáshoz képest mért méretek is meghatározottak. Míg bizonyos funkciójú lámpáknak kötelező az alkalmazása, addig vannak olyanok, amelyekre lehetőséget ad az előírás, de csak annyi és olyan világító és fényjelző berendezés építhető be, amelyet a jogszabály előír vagy megenged. Az elektromos bekötések szintén fontosak, ezek határozzák meg, hogy mikor, mivel egyidejűleg, vagy mitől függően legyen kapcsolható.

Új járműveknél a fentiekkel nem kell különösebben foglalkozni, mivel a jóváhagyó hatóságok a típusjóváhagyás során ellenőrzik a követelmények teljesülését. A személygépkocsik, autóbuszok, tehergépkocsik, valamint pótkocsik esetében ezt az ENSZ-EGB 48. számú előírás, motorkerékpárok esetében az 53. számú, segédmotoros kerékpároknál pedig a 74. számú előírás határozza meg. Ha valaki a járművén a gyári lámpákhoz képest szeretne változtatni, akkor arra a 6/1990. KöHÉM rendelet előírásainak betartásával van lehetőség. Ebben az esetben azonban már szigorúan figyelembe kell venni, hogy milyen berendezést, hány darabot, hova és milyen bekötéssel alkalmaznak. Jellemzően ezek az egyéni változtatások eredményezik azokat a szabálytalanul közlekedő járműveket, amelyek világítását az utakon csodálkozva nézzük.

A járművek különleges kivilágítása valóban egyedi dolog, a tulajdonosok bizonyára így kívánják kifejezni egyéniségüket. Azonban a közlekedés nem az az üzem, ahol ez megengedhető. A lámpák nemcsak látni segítenek, hanem a közlekedés többi résztvevője számára is információkat adnak. Ha a megszokottól és az elvárttól valaki eltér, akkor az zavart kelthet, ami veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

Minden követelmény teljesítése mellett természetesen a legfontosabb a világító berendezések megfelelő helyen és időben való használata, rendszeres ellenőrzése és karbantartása.

Szerző: Gáspár-Zsován Noémi (Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Jármű Főosztály)