Ugrás a tartalomhoz
Menü

Hivatásos járművezetés


A tájékoztató alapvető célja a hivatásos gépjárművezetők figyelemfelhívása a vizsgák körülményeire, valamint a munka során kockázatot jelentő veszélyek előfordulására. Most minden egy helyen a személyszállításról, az árufuvarozásról és a különböző, speciális közúti tevékenységekhez szükséges szaktanfolyami igazolványokról.

 

Kapcsolódó cikkek


Hivatásos járművezetés

A hivatásos járművezetői munkát végzők egy átlagemberhez képest sokkal több időt töltenek az utakon. A biztonságos közlekedésben nagy szerepe van az emberi tényezőnek, hiszen minél képzettebb járművezetők ülnek a volán mögött, annál kisebb az esélye egy esetleges baleset bekövetkezésének.Éppen ezért kell kiemelt figyelmet fordítani a járművezetők képzésére. A törekvéssel összhangban – az Európai Unió előírásainak megfelelően – a tehergépkocsi- és autóbuszvezetőknek szakmai alap- illetve továbbké...

Hogyan engedélyeztethetek ingajárati személyszállítást?

A NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a magyarországi székhelyű fuvarozó kérelmére ingajárati engedélyt igényel az érintett EU-n kívüli állam hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságától a kétoldalú nemzetközi szerződés szerint engedélyköteles nemzetközi ingajárathoz, illetve az EU-n kívüli állam hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságának megkeresésére, a kétoldalú nemzetközi szerződésben, a jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a körülmények mérlegelése alapjá...

Hol adhatom be a kérelmet, ha szaktanfolyami igazolványomat/bizonyítványomat szeretném pótolni/cserélni?

A közúti közlekedési szakember képesítést igazoló okmány cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző  szervnél, a  megyei Kormányhivataloknál, vagy az  NKH  Közúti Gépjármű-közlekedési  Hivatal i és Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályán (a továbbiakban: Szaktanfolyami Osztály) benyújtott kérelemmel kezdeményezheti az ügyfél.

Járműüzemeltetési módból eredő speciális műszaki szabályok

Taxi A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (későbbiekben: MT rend.) értelmében személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás csak személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető. Bármely vállalkozás csak a megyei (fővárosi) kormányhivatalok engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást. Az ilyen szolgáltatás csak olyan személygép...

Közúti közlekedési szakember képzés, továbbképzés és vizsgáztatás

A közúti közlekedési szakemberek képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik. Az engedéllyel rendelkező képzőszervek listája Beágyazott tartalmak: 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező iskolavezetők névjegyzéke Közúti járművezetők ...

Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja, valamint A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 19. §, 31. § (2) bekezdése alapján a közlekedési hatóság határozza az egyes elméleti tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét. Ki jogosult a felmentésre? Az alábbi Tantervi és vizsgaköve...

Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében, a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti...

Mennyibe kerül a szaktanfolyami igazolványok pótlása?

GKI igazolvány esetében 9900 Ft-ba, egyéb szaktanfolyami igazolvány esetén 2500 Ft-ba (kivéve gépkezelői jogosítvány).

Mikor van ügyfélfogadás a Szaktanfolyami Osztályon?

Hétfőn: 12.00-15.00, Szerdán: 9.00-15.00 és Pénteken: 9.00-11.00

Vissza a tetejére