Időszakos pályaalkalmassági vizsgálat


Milyen esetekben szükséges időszakos pályaalkalmassági vizsgát tenni?

Régi PÁV I. minősítése van, amelyet meg kell újítani

Ha 2000. december 15-e előtt szerezte PÁV I. minősítését, időszakos vizsgálat keretében 5 évente (vagy a határozaton feltüntetett időhatáron belül) meg kell újítania PÁV minősítését, a 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§ (6) bekezdése alapján.

Lejárt a PÁV I. II. III-as időkorlátos minősítése

Amennyiben Önnek lejárt a korábban megszerzett, határozott (1-5 év) időre érvényes PÁV I. II. vagy III. kategóriában alkalmas minősítése és szeretné tovább folytatni adott PÁV kategóriá(k)hoz kötött gépjárművezetői tevékenységét, akkor Önre a 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése vonatkozik.

 

A jelentkezés módja

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az NKH e-kapu rendszerén keresztül tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Link: PÁV vizsga online időpontfoglalás

Egyéb esetben jelentkezni személyesen vagy írásban lehet, legegyszerűbben a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Jelentkezési lap" kitöltésével.

Az aláírt jelentkezési lapot postán vagy személyesen nyújthatja be. A jelentkezés regisztrálása után kapja meg a csekket a vizsgálati díj befizetéséhez és egy vizsgálatra szóló berendelőt, amelyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei 

Érvényes 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény – a jogosítványban 102-es kóddal szerepel -, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetésének igazolása.

PÁV I. és II. kategóriákra való jelentkezés esetén két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

 

I. fokú eljárás díjai 

Ft/db

I. kategória  

8.310 Ft 

II. kategória  

8.310 Ft 

III. kategória 

8.310 Ft 

IV. kategória 

8.310 Ft 

Ha az eljárásnál PAV jármű igénybevétele szükséges, a   gépjárműhasználat díja 2.600 Ft

II. fokú eljárás díjai  

Ft/db

I-IV. kategória, kategóriánként 

12.620 Ft 

Ha az I. vagy II. fokú eljárásoknál PAV jármű igénybevétele szükséges, a   gépjárműhasználat díja  

2.600 Ft 

Jogszabályi vonatkozás 

Amennyiben Önnek lejárt a korábban megszerzett, meghatározott (1-5 év) időre érvényes PÁV I.,II.,III. kategóriában alkalmas minősítése és szeretné tovább folytatni adott PÁV kategóriá(k)hoz kötött gépjárművezetői tevékenységét, akkor Önre a 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§ (5) és (6) bekezdései vonatkoznak.

 

Letölthető dokumentumok

Az előzetes pályaalkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó nyomtatványok

 

Mire figyeljünk a pályaalkalmassági vizsgálaton?

A vizsgálatra megfelelő állapotban jelenjen meg, azaz kipihenve, alkohol, drog- és bódító hatású gyógyszerektől mentes állapotban.

A vizsgálatot vegye komolyan, igyekezzen a legjobb képességei szerint teljesíteni, mert az eredmény Önön múlik.

A vizsgálatra nem kell előre gyakorolni. A képességvizsgálatok ugyan egy számítógép által vezérelt műszeren történnek, azonban az eredményt nem befolyásolja az, hogy Ön rendszeresen használ-e számítógépet, vagy játszik-e számítógépes játékokkal.

Az értékelés során eredményeit a PÁV-on résztvevő magyar emberek átlageredményeivel vetjük össze. Minden feladat előtt részletes - audiovizuális - instrukciót kap és gyakorolhat is, amennyit szükséges, csak ezután kezdődik az éles vizsgálat, aminek már számít az eredménye.

 

Kizáró okok

A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét a közlekedési hatóság határozat formájában közli a vizsgálaton részt vevőkkel. A határozat rendelkező része tartalmazza a minősítést. Ha valaki alkalmatlan minősítést kap, vagy ha alkalmas minősítése időtartamra korlátozott, akkor a minősítés alapjául szolgáló kizáró okok az indokolásban szerepelnek. A kizáró, vagy korlátozó okokat számok jelzik és a jelentésük az alábbi:

1. Elégtelen észlelési teljesítmény. A rövid ideig észlelhető ingerek közül keveset tud helyesen felismerni, vagy túl sok a téves észlelések száma.

2. A közlekedési helyzetek biztonságos megoldásához szükséges felismerési és döntési képesség hiánya, vagy nem kielégítő szintje. Sok hibával, vagy túl lassan hozza meg a feladat helyes megoldásához szükséges döntéseket.

3. A jármű irányításához szükséges mozgási képességek hiánya, vagy nem kielégítő szintje. A karokkal, lábakkal végrehajtandó, gyors reagálást kívánó helyzetben a jelzésekre hibásan vagy túl lassan reagál. Váratlan közlekedési helyzetben a jó megoldások megtalálásához elkerülhetetlen az a képesség, hogy a szükséges manővereket kellő gyorsasággal, helyesen hajtsa végre.

4. A figyelmi teljesítmény nem kielégítő szintje. A vizuális tájékozódást, figyelmi teljesítményt vizsgáló feladatban túl sok hibával, vagy túl lassan dolgozik. A közúti forgalomban a biztonságos vezetéshez fontos a lényeges információk gyors és pontos megragadása.

5. Az észlelési, a döntési és a mozgásos tevékenység összerendezettségének hiánya. Összetett cselekvéseket igénylő feladatok során nyújtott nem megfelelő teljesítmény (pl. egy adott célpont követése, vagy mozgó pont irányítása, vagy eszközökkel végzett munkamód próba).

6. Az értelmi működések nagymértékben csökkent szintje, ezen belül kiemelten ennek a gyakorlati járművezetői tevékenységben való megnyilvánulása.

7. A közlekedési magatartást közvetlenül befolyásoló személyiségvonások, amelyek fokozott baleseti veszélyeztetettségre utalnak. A személyiségvonások szabályozzák az ember viselkedését, magatartását, valamint a képességek, készségek működtetésének, felhasználásának módját. A kizáró ok arra utal, hogy a környezethez, emberekhez, közlekedési partnerekhez való spontán viszonyulás valószínűleg alkalmazkodási zökkenőkhöz vezet.

8. A járművezetői teljesítmény szélsőséges ingadozása terhelés, fáradtság, vagy monotónia hatására. Ez az egyéni tulajdonság többféle módon is megjelenhet a vizsgálati eredményekben. A koncentrációs teljesítményt vizsgáló monoton feladatban sok hibával, vagy túl lassan dönt, terhelés hatására figyelme lankad, ismételt feladatoknál hullámzó teljesítményt nyújt, első- és másodfokú vizsgálati eredményében szélsőségesen teljesít.

9. A járművezetéshez szükséges jártasságok és készségek elsajátítására való képtelenség. A vizsgált személy nem kielégítő színvonalú teljesítménye a feladat többszöri végrehajtása után sem mutat elfogadható javulást.

10. A pszichés kifáradás. Több vizsgálati eredményben is megmutatkozó olyan jellegzetesség, mely az általános testi-lelki lelassulásból, és a hibás cselekvések megszaporodásából következik.

11. Foglalkozási vagy életkori sajátosságokból eredő kedvezőtlen személyiségkép, mely pl. az életkor előrehaladása nyomán bekövetkező magatartásbeli rugalmasság csökkenésében jelentkezhet.

A PÁV határozat háromféle minősítést tartalmazhat:

Alkalmas – határozatlan ideig

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, amely határozatlan időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése -, akkor semmi más teendője nincs, mint gondosan megőrizni a kapott határozatot és azt a gépjárművezetés során a jogosítvány és egyéb iratok mellett tartania, illetve közúti ellenőrzéskor bemutatnia az erre jogosult személynek.

Alkalmas – meghatározott (1-5 év) időre korlátozva

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, mely (1-5 év) időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése – akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

Elfogadja ezt a döntést.

Ebben az esetben a megadott időtartamig a PÁV minősítésnek megfelelő gépjárművezetői tevékenységet végezhet, de ahhoz, hogy folytathassa az időkorlát letelte után, ismételten PÁV vizsgálaton kell részt vennie az adott vagy magasabb PÁV kategóriában. Érdemes az időkorlát lejárta előtt legalább 3-4 héttel a vizsgálatra bejelentkeznie, hogy munkavégzése folyamatos lehessen.

Nem fogadja el ezt a döntést.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Nem alkalmas

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmatlan minősítést kapott, akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

Elfogadja ezt a döntést.

Ebben az esetben azonos vagy magasabb pályaalkalmassági kategóriában a határozatban feltüntetett időpontot követően kezdeményezhet újabb vizsgálatot. Alacsonyabb kategóriában bármikor jelentkezhet vizsgálatra.

Nem fogadja el ezt a döntést.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A másodfokú eljárás kezdeményezési módja, feltételei

Az elsőfokú határozat ellen annak közlésétől (átvétel ideje) számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, az elsőfokú határozat a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Fellebbezési kérelmét írásban (aláírással) kell benyújtania a díjbefizetés igazolásával együtt az elsőfokú döntést meghozó hatóságnál személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1441 Budapest Pf.: 88).

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Fellebbezését nem köteles a Hatóság által elkészített, és Önnek megküldött formanyomtatványon benyújtani, azonban ebben az esetben is írásos kérelmet (melyet a hitelesség érdekében aláírásával lát el) kell benyújtania, melyben fel kell tüntetnie nevét, születési dátumát, a sérelmezett döntés számát, továbbá fellebbezésének indokát, valamint azt, hogy a másodfokú vizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri.

Ha az elsőfokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Másodfokú Hatósági Főosztálya bírálja el.

A másodfokú eljárás során elvégzendő vizsgálat helyéről és időpontjáról a másodfokú hatóság küld Önnek értesítést írásban.

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A fellebbezési eljárás díja

Fellebbezési kérelmét a díjbefizetés igazolásával – a tranzakció jóváhagyásáról a banktól kapott visszaigazolás – együtt nyújtsa be személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1441 Budapest Pf.: 88).

Amennyiben fellebbezési kérelmét a díj megfizetésének igazolása nélkül nyújtja be, kérelme nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért hiánypótlási felszólítást küldünk Önnek.

A másodfokú pályaalkalmassági vizsgálati eljárás díja kategóriánként 12.620 Ft. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet alapján a díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Az eljárási díjat a közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetnie.