Közúti közlekedési szakemberek és közúti járművezetők képzési tevékenységének engedélyezése


A képzőszerv szaktanfolyami képzések vagy közúti járművezetők kategóriás képzéseinek megtartására képzési engedélyt kaphat, amennyiben kérelméhez csatolja a jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek megfelelőségét igazoló dokumentációkat és az engedélyezési eljárási díj befizetést bizonyító dokumentumot.

Hogyan kaphatok szaktanfolyami képzési engedélyt?

Ha eldöntötte, hogy mely szaktanfolyami képzéseket szeretné végezni, akkor a kérelméhez a közúti közlekedési szakemberek képzésére vonatkozó jogszabályokban, a hatályos "Tantervi és vizsgakövetelményekben" és a Képzési Rendelet 3. §-ában, valamint az 1., 2., és 3. számú mellékleteiben a szaktanfolyami képzéshez előírtakat kell dokumentálnia. 

Hogyan kaphatok kategóriás képzési engedélyt?

Ha eldöntötte, hogy mely kategóriák képzését szeretné végezni, akkor a kérelméhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (Képzési Rendelet) 3. §-ában, valamint az 1., 2., és 3. számú mellékleteiben előírtakat kell dokumentálnia. 

Eljárási díj

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével,továbbképzésével, utánképzésével vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet III. pontja rendelkezik az eljárási díjakról, amely alapján  az első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig 67 500 forint, további engedélyek kategóriánként vagy fajtánként 22 500 forint.

Az eljárási díj a Megyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályain fizethető be, vagy a közlekedési hatóság kincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számlaszámára történő átutalással egyenlíthető ki.