Radioaktív anyagok fuvarozásának engedélyezése


A közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal (NKH KGH)

2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Forgalmi Engedélyezési Osztály

3) Illetékességi terület 

Országos illetékesség

4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet.

Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.

5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.

6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NKH KGH-nak kell postai úton (1389 Budapest 62., Pf.: 102.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62., III. em. 305.).

7) Ügyfélfogadás ideje 

H-CS 9:00-12:00, 12:30-14:00
P 9:00-11:00

8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő)

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen.

10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen.

11) Időpontfoglalás    

1/477-15-73

12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet.

13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.