Sérült, korrodált, hibás alvázszám pótlása


Eljáró hatóságok (szervezetek): az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok, vagy a járműgyártó erre feljogosított magyarországi képviselői.

Milyen esetben látják el a megyei (fővárosi) kormányhivatalok a járművet hatósági alvázszámmal?
  • ha az azonosító jel természetes elhasználódás (korrózió), vagy roncsolódás következtében részben vagy egészben nem állapítható meg, az előzetes eredetiségvizsgálat eredményének figyelembevételével, 
  • ha a megyei (fővárosi) kormányhivatalok a jármű műszaki megvizsgálása során azt szükségesnek tartják;
  • ha a jármű alvázszáma gyártásra visszavezethető okból hibás vagy hiányos;
  • ha az előzetes eredetiségvizsgálat eredménye alapján indult büntetőeljárást a rendőrség, ügyészség, bíróság bűncselekmény hiányában megszünteti, megtagadja, vagy a feljelentést elutasítja;
  • ha a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a jármű hatósági alvázszámmal történő ellátását engedélyezte.

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a jármű hatósági alvázszámmal történő ellátását az engedélyező határozat 90 napos érvényességi idővel történő megállapításával akkor engedélyezi, ha:

  • a jármű alvázszámát bűncselekmény útján megváltoztatták,
  • az alvázszám meghamisítását a cselekmény bűncselekménnyé minősítésének hatálybalépését megelőzően követték el, illetve az elkövetés időpontja nem állapítható meg.

Ha a jármű alvázszáma gyártásra visszavezethető okból hibás vagy hiányos, a járművet alvázszámmal (rekonstruált alvázszám) a járműgyártó –Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala által arra feljogosított - magyarországi képviselője is elláthatja.

Az illetékes közlekedési igazgatási hatóságok(okmányirodák) a jármű hatósági alvázszámmal történő ellátását követően, - annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg - a büntetőeljárás befejezéséről hozott határozat alapján intézkednek a törzskönyv kiadásáról vagy annak megtagadásáról.

A hatósági alvázszámot az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalok az általuk lefolytatott átalakítási eljárás keretében határozzák meg, azt követően a járművet ellátják az új hatósági alvázszámmal. Az új alvázszámról „Műszaki adatlap"-ot állítanak ki, a „Műszaki adatlap" alapján az alvázszám módosítást az illetékes közlekedési igazgatási hatóságok (okmányirodák) rögzítik a forgalmi engedélyben és a törzskönyvben.

Kapcsolódó jogszabályok

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet.