Túlsúlyos, túlméretes jármű eltérési engedélye


A túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Budapest Főváros Kormányhivatala


2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Közlekedés Hatósági Osztály


3) Illetékességi terület

Országos illetékesség


4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.


5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.


6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Közlekedés Hatósági Osztály részére kell postai úton (1387 Budapest,  Pf. 1007.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62.).


7) Ügyfélfogadás ideje

H, Sz, Cs: 9:00-14:00


8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő) 

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.


9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen. 


10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen. 


11) Időpontfoglalás

1/477-1582, 373-1406


12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi rendelet


13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.