BR Annex II - A 216/2008/EK rendelet II. Melléklete (Annex II) szerinti légi járművek gyártása


Nemzeti Gyártó Szervezet Jóváhagyási Bizonyítványadható ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) NEM rendelkező légi járművek, repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések sorozatgyártásával foglalkozó szervezetek részére.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagoban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezmény 8. Függelék II. rész 2. fejezet 2.4 pont.

A 216/2008/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés.

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 29. §.

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 13. § és 14. §.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A gyártási engedély kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

A gyártási engedély az alábbi esetekben kerülhet kiadásra:

 • ha indokolt a sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás egy légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés típustervnek megfelelő gyártására, továbbá
 • ha a kérelmező rendelkezik a gyártani szándékozott légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés jóváhagyott típustervével, vagy
 • ha a kérelmező a gyártani szándékozott légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés típustervének tulajdonosával (typecertificateholder) történt megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és a tervezés kielégítő összehangolását.
Milyen dokumentumokat kell benyújtani a kérelemmel egyidejűleg?
 • a Gyártó Szervezet Kézikönyvének legalább a tartalomjegyzéke
 • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
 • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya
 • az elméleti/gyakorlati ismereti/tapasztalati követelmények teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumok a vezető beosztású személyekre
 • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
 • a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
 • együttműködési megállapodás a kérelmező és egy jóváhagyott tervező szervezet között a gyártani szándékozott termék tervadatainak biztosítása céljából
 • az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint az illetékes önkormányzat által kiállított, a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó telepengedély másolata
 • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 1 - 10.

Hatósági eljárás Díj
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 74 000 Ft
736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 120 000 Ft
736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 147 000 Ft
Gázturbinás és többhajtóműves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 182 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 223 000 Ft
27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 279 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében 74 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében 84 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetében 93 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetében 102 000 Ft

 

A jóváhagyás érvényessége

A gyártási engedély határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.