BR Annex II (Karb.Ir.Szab.) - A 216/2008/EK rendelet II. Melléklete (Annex II) szerinti légi járműveket üzemben tartó szervezetek karbantartási tevékenysége


Karbantartás Irányítási RendszerJóváhagyási Bizonyítványadható ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) NEM rendelkező légi járművek, repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések karbantartására, a fentieknek meglelő légi járműveket üzemben tartó szervezetek részére.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III.30.) KöViM rendelet Melléklete I. Rész M) Fejezet.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A jóváhagyás kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a jóváhagyás kiadására irányuló kérelemmel egyidejűleg?
  • Karbantartás Irányítási Szabályzat. (A szabályzatot a JAR-OPS 1.905 pont szerint kell megalkotni.)
  • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
  • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya
  • az elméleti/gyakorlati ismereti/tapasztalati követelmények teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumok a JAR-OPS 1.895 b)szerinti személyekre
  • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
  • a tervezett karbantartási tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
  • Karbantartási Program(ok) (MP) a tevékenységi körhöz megadott légi jármű(vek)re a JAR-OPS 1.910 szerint
  • a légi jármű(vek) műszaki napló (Technical Log System) rendszere a JAR-OPS 1.915 szerint
  • a JAR-145 szerint jóváhagyottkarbantartó szervezetekkel kötött Karbantartási Szerződések a JAR-OPS 1.890 és 1.900 szerint, meghatározva a légi alkalmassági és minőségügyi követelményeket, amennyiben az üzemben tartó nem rendelkezik megfelelő jóváhagyással
  • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 13 - 22.

Hatósági eljárás Díj
Üzemben tartási engedély kiadása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére 120 000 Ft
Üzemben tartási engedély kiterjesztése ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére, légijárműtípusonként 65 000 Ft
Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek részére 65 000 Ft
Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 166 000 Ft
Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében, légijárműtípusonként 98 000 Ft
Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg, vagy ez alatti, de 750 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 98 000 Ft
Üzemben tartási engedély kiadása 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 1 534 000 Ft
Üzemben tartási engedély kiterjesztése 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében, légijárművenként 277 000 Ft
Üzemben tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek esetében 736 000 Ft
A légijármű üzemben tartási engedélyében beállt adatváltozások bejegyzése, módosítása (személyi adatok), Vhr. 8. §-a 29 000 Ft

 

A jóváhagyás érvényessége

A jóváhagyás határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.