Légi jog

5 cikk

Csökkent mozgásképességű utasok

A csökkent mozgásképességük miatt hátrányos helyzetben lévő személyek számára biztosítani kell a légi közlekedéshez való, más polgárok lehetőségeivel összehasonlítható hozzáférést, függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy bármely más tényező okozza. Helyfoglalásukat vagy beszállításukat a fenti tényezőkre hivatkozással a légitársaság nem tagadhatja meg, kivéve, ha azt a légijármű mérete indokolja, vagy ha biztonsági aggályok merülnek fel. Ilyen esetben azon...

Járattörlés, késés és visszautasított beszállás

Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén a légi utasok védelmét az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről biztosítja, amely két esetben alkalmazható, így ha Ön az EU területéről indul, függetlenül attól, milyen légitársasággal utazik, vagy ...

Légijog, repülésbiztonság, repülésvédelem

Jogszabályok és légügyi előírások listája, szakértői engedélyek kiadása, a légi utasok jogai járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén, panaszügyek Repülésvédelemmel kapcsolatos események önkéntes bejelentése: Voluntary reporting of the aviation security related occurance: E-mail: avsec@itm.gov.hu Jogszabályok/légügyi előírások A légiközlekedésre vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint ...

Panasztétel, igényérvényesítés

Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén a jogszabályban foglalt jogok sérelme okán felmerülő panaszügyeket mindenekelőtt a légitársasággal kell megkísérelni közvetlenül rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagyis a légitársaság a panasz benyújtását követő 6 héten belül nem válaszol, vagy az utas a légitársaság válaszával nem elégedett az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszau...

Poggyásszal kapcsolatos panaszok

A légitársaságok nem csak az utasért, hanem annak szabályszerűen feladott poggyászáért is felelnek. A poggyászok fuvarozásával kapcsolatos kötelezettségekre, a fuvarozó felelősségére, továbbá a kártérítés mértékére vonatkozó rendelkezéseket a Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza egységes felelősség-rendszert létrehozva a nemzetközi légi közlekedés területén. Az Egyezmény szövegét Magyarországon a 2005. évi VII. törvény hirdette ki. Poggyászkárról a poggyász megsemmisülése, el...