Jogszabályok, légügyi előírások

4 cikk

Európai uniós jogszabályok

az egyes kategóriák alatt megjelenő linkekre történő kattintással a tárgyi jogszabály adott napon hatályos szövege érhető el) Légügy Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szepte...

Hazai jogszabályok

Az egyes kategóriák alatt megjelenő linkekre történő kattintással a tárgyi jogszabály adott napon hatályos szövege érhető el. Légügy 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások dí...

Jogszabályok, légügyi előírások

Hazai jogszabályok Európai uniós jogszabályok Légügyi előírások

Légügyi előírások

Az alábbi linken található a Légügyi Főigazgatóság Közlekedési és Vízügyi Értesítőben megjelent tájékoztatója, amely a 2001.04.13 napján érvényes Légügyi Utasítások és Légügyi Előírások listáját tartalmazza. Beágyazott tartalmak: Légügyi előírások listája Fontos tudni, hogy bár ezek közül több a mai napig használatban van, hivatkozási alapul szolgál, azonban számos területet szabályoz már hazai/uniós jogszabály, amelyek felülírják az Utasítások/Előírások tartalmát. Ezekben az esetekben az utób...