Kereskedelmi célú egyedi művelet (SPO)


Figyelem!

Az Egyedi Műveletre vonatkozó jogszabályi előírás (Part-SPO) még nem került bevezetésre Magyarországon. A jogszabály bevezetésének időpontja: 2017. április 21.

Kereskedelmi célú Egyedi Műveletnek (Non-CAT) bármely, a Kereskedelmi Légiszállítási Művelettől (CAT) eltérő műveletet nevezik, amelynek során a légi járművet díjazás vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatás ellenében olyan egyedi tevékenységre használják, mint például mezőgazdasági vagy építőipari tevékenység, fényképezés, földmérés, megfigyelés és őrjáratozás, légi hirdetés stb.

Magas kockázatú Kereskedelmi célú Egyedi Műveletnek nevezik azon Kereskedelmi célú Egyedi Műveletet (Non-CAT) melyet olyan terület fölött végezik, ahol vészhelyzet esetén a földön tartózkodó harmadik személyek biztonsága valószínűsíthetően veszélybe kerülhet, vagy ha a Hatóság meghatározása alapján a Kereskedelmi célú Egyedi Művelet (Non-CAT) a helyszínéül szolgáló környezetnél fogva magas kockázatot jelent, különösen a földön tartózkodó harmadik személyek számára.

A Kereskedelmi célú Egyedi Művelet(Non-CAT) jogszabályi feltételeit a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, a Bizottság 965/2012/EU Rendeletének III. (Part-ORO), V. (Part-SPA), és VIII. (Part-SPO) mellékletei együttesen határozzák meg az alábbiak szerint:

 

Gyakorlati végrehajtásra vonatkozó előírások: Part-SPO
Egyedi jóváhagyásra vonatkozó előírások: Part-SPA
Üzembentartóra vonatkozó előírások: Part-ORO

A vonatkozó jogszabályi előírások a vitorlázó-repülőgépekre, repülőgépekre, helikopterekre és ballonokra vonatkoznak.