Egyedi műveletek (SPO)


Egyedi műveletek (Specialised Operations)

Figyelem!

Az Egyedi Műveletre vonatkozó jogszabályi előírás (Part-SPO) még nem került bevezetésre Magyarországon. A jogszabály bevezetésének időpontja: 2017. április 21. Az egyedi műveletek weboldal a jogszabály bevezetési időpontjáig folyamatosan frissítve lesz.

Azok a szervezetek, amelyek az alább felsorolt egyedi műveleteket kívánják végezni a Part-SPO bevezetésének időpontját követően, csak hatósági jóváhagyással tehetik.

Egyedi Műveletnek bármely, a Kereskedelmi Légiszállítási Művelettől (CAT) eltérő műveletet nevezik, amelynek során a légijárművet díjazás vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatással, vagy anélkül, olyan egyedi tevékenységre használják, mint például mezőgazdasági vagy építőipari tevékenység, fényképezés, földmérés, megfigyelés és őrjáratozás, légi hirdetés stb.

A Part-SPO (egyedi művelet) tulajdonképpen leváltja a korábbi "légi munkavégzés" (Aerial work) fogalmát. Azok az üzembentartók, melyek jelenleg légi munkavégzéssel foglalkoznak 2017. április 21-ig AOP engedély birtokában tehetik ezt meg. Ezt az engedélyt váltja fel a Part-SPO bevezetésével a Nyilatkozat (Declaration), valamint az SPO engedély.

Egyedi Művelet végezhető komplex motoros meghajtású légijárművel és annak nem minősülő légijárművel is.

Egyedi műveletek alá tartozó tevékenységek

 • ejtőernyős ugratás
 • mezőgazdasági repülés
 • vitorlázó repülőgép vontatás
 • légi felvétel készítése
 • kalibrációs repülések
 • helikopterrel való külső terhek szállítása
 • helikopteres felderítő repülés
 • légi reklám
 • építkezési ellenőrző repülések (beleértve a vezeték ellenőrzést is)
 • felmérő repülés (beleértve térképészeti repülés)
 • média repülés (újságíró, televízió, filmforgatás)
 • versenyrepülés
 • műrepülés
 • állat terelés, etetés, mentés
 • tudományos kutató repülés
 • jégeső elhárítás
 • élményrepülés (műrepülési elemeket tartalmazó repülés melynek célja a különböző "G" erők bemutatása)
 • bármely további művelet amely során:
  • a légijármű földközelben repül a feladata céljából
  • szokatlan manőverek kerülnek végrehajtásra
  • különleges felszerelés szükséges a feladat végrehajtására, amely befolyásolja a légijármű irányíthatóságát
  • káros vagy a repülőgép irányíthatóságát befolyásoló anyagok távoznak a légijárműből
  • külső terhek vagy áruk kerülnek emelésre vagy vontatásra
  • személyek szállnak be, vagy hagyják el a légijárművet

Az Egyedi Művelet jogszabályi feltételeit a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, a Bizottság 965/2012/EU Rendeletének III. (Part-ORO), V. (Part-SPA),VII. (Part-NCO) és VIII. (Part-SPO) mellékletei határozzák meg az alábbiak szerint:

Kereskedelmi célú egyedi műveletek (other than CAT commercial operations)

Komplex motoros meghajtású vagy annak nem minősülő légijárművek esetében:

Gyakorlati végrehajtásra vonatkozó előírások: Part-SPO
Egyedi jóváhagyásra vonatkozó előírások: Part-SPA
Üzembentartóra vonatkozó előírások: Part-ORO

Egyedi műveletek végzéséhez a Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges. A magas kockázatú egyedi műveletek esetében további jóváhagyás szükséges a Hatóság részéről.

Mi számít magas kockázatú egyedi műveletnek?

Minden olyan kereskedelmi célú egyedi művelet, amelyet olyan terület fölött végeznek, ahol vészhelyzet esetén a földön tartózkodó harmadik személyek biztonsága valószínűsíthetően veszélybe kerülhet, vagy – a művelet helyszíne szerinti illetékes hatóság meghatározása alapján – minden olyan kereskedelmi célú egyedi művelet, amely jellegénél vagy a művelet helyszínéül szolgáló környezetnél fogva magas kockázatot jelent, különösen a földön tartózkodó harmadik személyek számára.

Magas kockázatú egyedi műveletnek számít pl.: helikopterrel való külső terhek szállítása, lavina robbantás, külső emberi függesztménnyel végzett művelet.

Nem kereskedelmi célú egyedi műveletek

Komplex motoros meghajtású légijármű esetében:

Gyakorlati végrehajtásra vonatkozó előírások: Part-SPO
Egyedi jóváhagyásra vonatkozó előírások: Part-SPA
Üzembentartóra vonatkozó előírások: Part-ORO

A vonatkozó jogszabályi előírások a repülőgépekre és helikopterekre vonatkoznak. Egyedi műveletek végzéséhez a Hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

 

Nem komplex motoros meghajtású légijárműnek minősülő légijármű esetében:

Gyakorlati végrehajtásra vonatkozó előírások: Part-NCO E. alrész
Egyedi jóváhagyásra vonatkozó előírások: Part-SPA
Üzembentartóra vonatkozó előírások: Part-NCO

A vonatkozó jogszabályi előírások a vitorlázó-repülőgépekre, repülőgépekre, helikopterekre és ballonokra vonatkoznak.

Az utóbbi előírások szintén alkalmazandóak a nem komplex motoros meghajtású légijárműnek minősülő légijárművel az alábbiak szerint végzett tevékenységekre:

 • A versenyrepülések vagy légi bemutatók, feltéve, hogy az ilyen repülésekért kapott díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás a közvetlen költségek fedezésére, az éves költségekhez való arányos hozzájárulásra, illetve az a Hatóság által megállapított értékű díjra korlátozódik.
 • A jóváhagyott képzési szervezetek (ATO-k), vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezetek által kínált bevezető repülések, ejtőernyős ugrások, vitorlázórepülő-vontatás vagy műrepülés, feltéve, hogy a légi jármű az adott szervezet tulajdonában vagy azt sima légijármű-bérbevételi szerződés alapján tartja üzemben, a repülés nem termel a szervezeten kívüli felek számára kiosztható nyereséget, és a szervezet tevékenységének csupán elhanyagolható részét adják a szervezet tagjai közé nem tartozó személyek részvételével zajló repülések.

SPO tájékoztató:

SPO tájékoztató
Légügyi Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2017.02.01.
SPO tájékoztató

Tájékoztató Magas kockázatú kereskedelmi légi szállítási műveletekről:

Tájékoztató Magas kockázatú kereskedelmi légiszállítási műveletekről
Légügyi Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2017.04.13.
Tájékoztató Magas kockázatú kereskedelmi légiszállítási műveletekről
EASA high risk activity list
Légügyi Szakterület    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2017.05.05.
EASA által nyilvántartásba vett magas kockázatú tevékenységek listája tagállamonként

SPO megfelelőség ellenőrzési lista:

SPO megfelelőség ellenőrzési lista
Légügyi Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2017.01.03.
SPO megfelelőség ellenőrzési lista

Magas kockázatú kereskedelmi légi szállítási művelet jóváhagyás kérelem:

Magas kockázatú kereskedelmi légi szállítási művelet jóváhagyás kérelem
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2017.04.13.
Magas kockázatú kereskedelmi légi szállítási művelet jóváhagyás kérelem

Szabvány Üzembentartási Eljárások tartalma és tartalomjegyzéke

 
SOP Tartalomjegyzék.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2017.04.05.
Szabvány Üzembentartási Eljárások tartalomjegyzéke
SOP Tartalom.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2017.04.05.
Szabvány Üzembentartási Eljárások tartalma

Légi Tevékenységi Engedély kérelem

 

Nyilatkozat

 

 

 

 

Nyilatkozat (Part-NCC&SPO)rev.3.pdf
Légügyi Szakterület    |   Utolsó frissítés 2017.04.20.