Földi irányítástechnikai berendezések


A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési és hatósági felügyeletéről a 68/2011. (XI.30.) NFM rendelet rendelkezik.

Az EATMN – rendszer és rendszereleme: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fogalom.

A rendelet utal arra, hogy egy új berendezés telepítését milyen eljárásoknak kell megelőzni:

  • a megelőző „Frekvencia – igénybevétel" iránti kérelem, amelyet a Légügyi hivatal útján kell az ügyfélnek kezdeményezni.
  • A „Telepítési engedély". Amelyet a rendelet 7. §-a szabályoz.
  • Az „Üzemben tartási engedély" iránti kérelem tartalmi követelményei, a rendelet 9. §-ban van leírva. De, amennyiben az üzemeltetési feltételek „kedvezőtlenül" alakulnak, akkor a Hatóság a 11. §-a szerint az üzemben tartási engedélyt korlátozhatja.   (1032/2006/EK bizottsági rendelet.)
  • „Az EATMN – rendszer vagy rendszerelem és az egyéb földi berendezés ellenőrzése, karbantartása
  • A „Hatósági ellenőrzés", lásd a rendelet 14. §-át.