Földi kiszolgálási működési engedélyek


A kereskedelmi repülőtereken végzett földi kiszolgálási tevékenység engedélyezését az ITM mint légiközlekedési hatóság a hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

1. A földi kiszolgálás feltételeit és engedélyezésének rendjét a 7/2002. (I. 28.) KöVíM rendelet szabályozza.

2. E rendelet hatálya a Magyarország területén működő kereskedelmi repülőtereken az 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bek. a) pontjának aa) alpontja végzett földi kiszolgálási tevékenységre, az e tevékenységet folytatókra, továbbá a repülőteret üzemeltetőkre terjed ki.

3. A döntéshozatalra és a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény tartalmazza.

4. A Légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó szakaszai szabályozzák.

 

A hatósági eljárást a fenti jogszabályok szabályozzák a földi kiszolgálási engedélyek kiadása, kiterjesztése, meghosszabbítása, visszavonása tárgyában.

 

A Földi Kiszolgálási Működési Engedély kérelmet itt lehet letölteni:

 

_________________________________

Az engedéllyel rendelkező földi kiszolgáló szervezetek és azok engedélyezett tevékenységének felsorolása itt található: