Szakszolgálati engedélyezés és képzés

Az adminisztratív hosszabbításra fizettem, de kiderült, hogy vizsgáznom kell. Mi lesz a már befizetett összeggel?

A befizetett összeg beszámítható a vizsgára befizetendő díjtételhez. Az Ügyfélnek csak a szükséges különbözetet kell befizetni és a vizsgajelentkezés mellé MIND A KÉT befizetés igazolását csatolni.

Hol lehet megtalálni az EU-s jogszabályokat és szakmai anyagokat?

Az EU-s jogszabályokat az http://eur-lex.europa.eu címen elérhető jogszabálykeresőn keresztül lehet letölteni. A jogszabályokhoz kiadott teljesítés elfogadható módozatait és magyarázó anyagokat tartalmazó un. AMC/GM anyagokat valamint a tanúsítási követelményeket tartalmazó un. CS anyagokat az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség honlapjáról lehet elérni a http://easa.europa.eu címen.

Kell-e orvosi minősítés az ejtőernyőzéshez?

Igen. Magyarország területén az ejtőernyőzés minden formája orvosi minősítéshez van kötve.

 

Kik szervezhetnek FI vagy IRI ismeretfrissítő szemináriumot?

Műszerjogosítás-oktató (IRI) és a repülésoktató (FI) jogosítások meghosszabbításához vagy megújításához felhasználható ismeretfrissítő szeminárium szervezőjének egyedi engedélyt kell kérnie a hatóságtól az adott szeminárium megszervezéséhez. A szervezőnek nem szükséges ATO szervezeti engedéllyel rendelkeznie, de igazolnia kell, hogy a szeminárium tematikája, a részvétel igazolásának módszere és a szeminárium előadóinak képesítése megfelelő. A Part-FCL által előírt többi frissítő képzéshez megfelelő ATO szervezeti engedély szükséges. Tehát FI vagy IRI ismeretfrissítő szemináriumot az a szervezet szervezhet, aki az adott szeminárium megszervezésére egyedi engedélyt kért és kapott a hatóságtól. Az FI vagy IRI jogosításokon kívüli jogosítások esetében frissítő tanfolyamot (és nem frissítő szemináriumot) követel meg bizonyos esetekben a jogszabály, ezekre a frissítő tanfolyamokra a következő kérdés vonatkozik.

Kik szervezhetnek frissítő tanfolyamot egy adott jogosításhoz?

ATO szervezet esetében az a szervezet szervezhet frissítő tanfolyamot egy adott jogosításhoz, akinek az engedélyében szerepel az adott jogosításra vonatkozó frissítő képzés. Az átmeneti időszak alatt, az ATO-ra vonatkozó bevezetés ütemtervben meghatározott dátumoknak nem ellentmondva, olyan FTO, TRTO vagy RF szervezet szervezhet ilyen frissítő tanfolyamot, amelynek az engedélyében az adott jogosítás megszerző képzése szerepel (pl.: SEP (Single Engine Piston) osztályjogosítás esetében SEP osztályjogosítás megszerző képzés szerepel az engedélyben).

Mi az a LAPL szakszolgálati engedély?

A LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) szakszolgálati engedély egy hobbyrepülés céljaira kialakított engedély, melynek megszerzési és fenntartási követelményei egyszerűbbek mint egy PPL (Private Pilot Licence), BPL (Ballon Pilot Licence) vagy SPL (Sailplane Pilot Licence) engedélyé. A LAPL engedély kisebb repülőgépekre, kisebb helikopterekre, TMG-kre (Touring Motor Glider), vitorlázókra vagy ballonokra szerezhető. A LAPL engedély nem vonatkozik ultrakönnyű légijárművekre, siklóernyőkre, sárkányrepülőkre. Magyarországon 2015.04.08-ig történik meg a bevezetésre.

Mi értelme, annak, hogy egy pilóta képző szervezet megtartva korábbi FTO, TRTO vagy RF engedélyét a KHEM rendelet szerinti nemzeti szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó képzéseket szervez?

A 32/2009 KHEM rendelet szerinti nemzeti szakszolgálati engedély nem szűnt meg, csak az alkalmazási területe csökkent le. A nemzeti szakszolgálati engedély az un. Annex II légijárművek vezetéséhez szükséges (216/2008/EK rendelet II. mellékletében meghatározott légijárművek), ilyen légijármű pl.: a Li-2, An-2, PZL-101, Ka-26, Mi-2 vagy az R-26 Góbé, ezekre a légijárművekre a nemzeti szabályozás vonatkozik továbbra is.

Mi szükséges a SEP/TMG meghosszabbításához/megújításához?

Az osztály- és típusjogosítások érvényességi időszaka egy év, kivéve az egypilótás, egy hajtóműves osztályjogosítá­sokat, amelyek tekintetében az érvényességi időszak 2 év, kivéve, ha a 21. rész rendelkezéseivel összhangban meghatá­rozott, üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok ezt másként állapítják meg.

Amennyiben az osztály- és típusjogosítás lejárt, a kérelmező köteles:

  • valamely jóváhagyott képzési szervezetnél ismeretfrissítő oktatáson részt venni, amikor szükségessé válik, hogy 
  • vonatkozó légijármű-osztály vagy -típus biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségszintet elérje; és
  • sikeres készségellenőrzést teljesíteni e rész 9. függelékével összhangban

Kapcsolódó jogszabály: 1178/2011/EK Európai Bizottság rendelete FCL.740.A

Mi szükséges a típusjogosítás meghosszabbításához REPÜLŐGÉPEN?

Az osztály- és típusjogosítások érvényességi időszaka egy év, kivéve az egypilótás, egy hajtóműves osztályjogosítá­sokat, amelyek tekintetében az érvényességi időszak 2 év, kivéve, ha a 21. rész rendelkezéseivel összhangban meghatá­rozott, üzemeltetési alkalmasságra vonatkozó adatok ezt másként állapítják meg.

Amennyiben az osztály- és típusjogosítás lejárt, a kérelmező köteles:

  • valamely jóváhagyott képzési szervezetnél ismeretfrissítő oktatáson részt venni, amikor szükségessé válik, hogy 
  • vonatkozó légijármű-osztály vagy -típus biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségszintet elérje; és
  • sikeres készségellenőrzést teljesíteni e rész 9. függelékével összhangban

Kapcsolódó jogszabály: 1178/2011/EK Európai Bizottság rendelete FCL.740.A

Mik azok a legfontosabb változások, amiket a képző szervezeteknek be kell vezetniük a 1178/2011/EU rendeletnek való megfeleléshez?

A szervezeteknek egy menedzsment rendszert kell létrehozniuk, mely annyiban több az eddigi követelményekhez képest, hogy most már mindenkinek kell rendelkeznie belső megfelelőség ellenőrzési rendszerrel (ez a minőségügyi rendszer új neve és korábban csak FTO és TRTO szervezetekre volt előírva), repülésbiztonsági kockázatok azonosítására és kezelésére vonatkozó rendszerrel valamint részletes leírással arról, hogy a szervezet hogyan működik.  A legtöbb feladat és a legnagyobb átalakítás az RF szervezeteket érinti, hiszen ez a fajta egyszerűsített képző szervezeti forma már nem található meg az új szabályozásban. Habár a követelmények egységesek, a rendelet egy pontja szerint a menedzsment rendszer összetettségének a szervezet méretéhez és tevékenységéhez kell igazodnia. Több esetben a képzési tematikákat is módosítani kell.

Milyen esetben nem lehet szakszolgálati ügyintézést elektronikus úton végezni?

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/D. § (1) bekezdése szerint 
"A következő ügyekben az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani:
.i) szakszolgálati engedély kiadása, módosítása, hatályának meghosszabbítása,"

Milyen képzésekre érvényesek a különböző típusú képző szervezeti engedélyek?

Az FTO, TRTO és RF engedélyek alapvetően a 32/2009 KHEM rendelet szerinti szakszolgálati engedélyekhez szükséges képzések szervezését engedélyezik a szervezet számára. A 1178/2011/EU rendelet bevezetésével új típusú szakszolgálati engedélyek kerülnek bevezetésre, melyekhez képzést alapvetően a 1178/2011/EU rendelet szerint jóváhagyott képző szervezetek (ATO) szervezhetnek. A 1178/2011/EU rendelet azonban tartalmaz átmeneti rendelkezéseket, melyek lehetővé teszik bizonyos feltételekkel, bizonyos határidőkkel az FTO, TRTO és RF szervezetek által folytatott képzések elfogadását a 1178/2011/EU rendelet szerinti Part-FCL szakszolgálati engedélyekhez.

Milyen pilóta képző szervezetek lesznek a 1178/2011/EU rendelet bevezetése után?

Az EU-s rendelet szerint egyféle pilóta képző szervezetet lehet létrehozni, ez a „jóváhagyott képző szervezet" nevet sajátította ki (továbbiakban: ATO). Amennyiben a korábbi FTO, TRTO vagy RF szervezet Part-FCL szakszolgálati engedélyekhez szeretne képzést nyújtani, akkor át kell alakítania szervezetét, működését, tematikáit az EU-s rendeletek szerint és ATO engedélyt kell szereznie. Az FTO, TRTO és RF engedélyek továbbra is érvényesek a KHEM rendelet szerinti szakszolgálati engedélyekhez kapcsolódó oktatásra. A jelenleg kiadott FTO, TRTO vagy RF engedélyeket nem korlátozza vagy módosítja a hatóság, azok továbbra is érvényben maradhatnak illetve új szervezet is létrehozható nemzeti szakszolgálati engedélyhez nyújtandó képzésre. A nemzeti jogszabályok alapján továbbá lehet még ejtőernyős, siklóernyős, sárkányrepülős vagy motoros sárkányrepülős képzésekre engedélyt szerezni a hatóságtól.

Milyen szimulátorok használhatóak a pilóta képzésben egy ATO szervezet által?

A pilóta képzésben olyan, a 1178/2011/EU rendelet szerinti minősítő bizonyítvánnyal rendelkező szimulátor (repülés-szimulációs oktatóeszköz - FSTD) használható, mely a képzés céljainak megfelel és a hatóság a használatát engedélyezte. Alapvetően négy féle fő tanúsítási szintje lehet egy repülés-szimulációs oktatóeszköznek: alapszintű műszeres repülésgyakorló berendezés (BITD), repülés- és navigációseljárás-gyakorló berendezés (FNPT), repülésgyakorló berendezés (FTD), teljes repülésszimulátor (FFS). BITD kivételével nem lehet úgy FSTD-t vásárolni, hogy minősítő bizonyítvánnyal rendelkezik, azt az üzemeltető szervezetnek kell megszereznie.

Milyen típusú szervezeteket érint a 1178/2011/EU rendelet a pilóta képzés tekintetében?

Az új EU-s rendeletnek megfelelő területet korábban a 32/2009 (VI. 30.) KHEM rendelet szabályozta, e rendelet szerint három féle pilóta képző szervezetet lehetett létrehozni: Repülési Képzési Szervezetet (a továbbiakban: FTO), Alapképzési Szervezetet (a továbbiakban: RF) és Típusjogosítás Képzési Szervezetet (a továbbiakban: TRTO). Az FTO szervezet bármilyen, a KHEM rendeletben szabályozott képzésre engedélyt szerezhetett, a TRTO szervezet valamilyen típussal kapcsolatos képzésekre szerezhetett engedélyt, az RF szervezet pedig jellemzően alacsonyabb kockázati szintű képzésekre szerezhetett engedélyt, ennek megfelelően egyszerűbb követelmények is vonatkoztak rá, mint az előző kettőre. A 216/2008/EK rendelet II. mellékletének megfelelő légijárművekre (Annex II légijárművek) vonatkozó képzésekre nem vonatkozik a 1178/2011/EU rendelet.

Motoros vitorlázó repülőn (TMG) milyen képzéseket lehet teljesíteni ATO szervezetben?

A Part-FCL szabályaival összhangban a LAPL(A) képzés teljes egészében teljesíthető TMG-n. SPL és LAPL(S) képzés esetében a képzés egy része teljesíthető TMG-n. PPL(A) képzés esetében TMG nem használható, de miután valaki megszerezte a PPL(A) engedélyt, akkor az kiterjeszthető TMG osztályjogosítással.