Tájékoztató az EU rendeletek rendszeréről a magánrepülésben (general aviation) érintettek számára


Légügyi Szakterület   |  
2015.12.01.

Az EU-s rendeletek számozási rendje 2015-től megváltozott, ezután az évszám kerül előre és azt követi perjellel a rendelet száma. A korábban megjelent rendeletek formáját megtartották. Példaként: az EU 1321/2014 rendelet, amit az EU 2015/1088 és 2015/1536 rendeletek módosítottak.

 

Alkalmazott rövidítések – Az EU-s repülésre vonatkozó rendeletek sajátossága, hogy nagyon sok rövidítést használnak, melyek pontos ismerete nélkül a szöveg nem érthető. A rövidítések ismertetésénél és magyarázatánál azt a módszert alkalmazzuk, hogy megjelöljük, honnan származik és mit jelent magyarul, de a szövegben megtartjuk a rövidítést eredeti formájában. Ennek két oka van, ami egy tőre vezethető vissza:

  1. Minden EU-s rendeletben benne van emlékeztetőül az EU-s rendeletek alapvető jellemzője, hogy: „Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban." Ez a kijelentés csak az EU-s rendeletekre vonatkozik, a többi jogszabályra nem, viszont a repülés kérdéseit már majdnem teljességgel egységes rendeletek szabályozzák.

  2. Másik oka az eredeti rövidítésformák megtartásának az, hogy csak az üzemeltetésre vonatkozó EU 965/2012 rendelet bevezetése során az alkalmazott rövidítések felsorolása több mint 18 oldal.

Az egyszerűség és kezelhetőség érdekében ezért a tájékoztatásokban a felmerülő rövidítéseket azok első megjelenésekor megnevezzük teljes alakjában, lefordítjuk és ahol ez meghatározáshoz, vagy definícióhoz is kapcsolódik, referenciaként megjelöljük azt. Ennek megfelelően az ELA1 jelentése European Light Aircraft 1, magyarul európai könnyű légijármű 1-es kategória. Lásd EU 1321/2014 rendelet 2. Cikk (Definíciók) (k) pontja. Röviden a max. 1200 kg-ig terjedő egyszerű kis-légijárművek. A definíciót pedig meg kell nézni és pontosan értelmezni eredetiben.

 

Eljárásrend – Az EU-s jogrend és eljárások a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvényben (továbbiakban: Ket.) meghatározottakkal együtt alkalmazandóak. Amennyiben eltérés van köztük, az alábbi rendelkezés az irányadó:

A Ket. 13. § (4) pontja alapján: „Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eljárási szabályt állapít meg, e törvény rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók."

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (továbbiakban: Hatóság) közigazgatási funkciót lát el tagállamon belül, melynek keretében az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European Aviation Safety Agency) felügyelete alatt tagállami szinten felügyeleti tevékenységet is végez a repülésbiztonság fenntartása érdekében.

 

Tájékozódás – Az EU-s jogszabályrendszerben az EASA által felügyelt és légiközlekedéssel foglalkozó jogszabályok alkalmazására az EASA rendszeresen közzétesz tájékoztatókat „FLYING IN THE EU" címen a magánrepülésben érintettek számára. Ezek elérhetők az EASA honlapon (www.easa.europa.eu/document library/General publications/GA Leaflet) útvonalon pdf formátumban. Ezek egyszerű néhány oldalas kiadványok, de csak angol nyelven jelennek meg. Az EU valamennyi jogszabályát lefordítja mind a 28 tagállam hivatalos nyelvére. Ezek elérhetők az EU honlapon (http://eur-lex.europa.eu) konszolidált változatban is.

 

D. Tájékoztató sorozat – A hatóság honlapjáról is elérhető ldo@nkh.gov.hu e-mail címen várjuk az olvasók észrevételeit és kérdéseit elektronikusan, melyek terveink szerint elősegítik majd a további kiadványok igények szerinti megfogalmazását és szerkesztését. A gyakori közérdekű kérdésekre a válaszokat a honlapon is közzétesszük a GYIK menüpont alatt.

 

A fenti tájékoztató eredeti szövege itt olvasható:

2 sz Tajekoztato EU rendeletek 2015.11.30 sk.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény |   Utolsó frissítés 2015.12.01.
Tájékoztató - EU rendeletek a magánrepülésben érintettek számára