Konferencia a pilóta nélküli légijárművekről


Légügyi Szakterület   |  
2015.12.09.
Konferencia a Pilóta nélküli légijárművekről
Konferencia a Pilóta nélküli légijárművekről
Pilóta Nélküli Légijármű Rendszerek 2015 szakmai konferenciát rendeztek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalában 2015. december 8-án, Dr. Papp Gyula ny. ezredes, főosztályvezető vezetésével. A konferencia fő célkitűzése a pilóta nélküli légijármű kezelők képzésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok megosztása, elemzése, valamint a képzés jövőbeni fejlesztési irányvonalának meghatározása volt.

Hazánkban az elsőfokú katonai légügyi hatósági feladatokat a Légügyi Hivatal látja el. Az hivatalon belül az Állami Légügyi Főosztály szakemberei az elmúlt időszakban már jelentős tapasztalatokat szereztek „drónok" állami célú alkalmazása terén, úgy katonai, mint belbiztonsági és határrendészeti területen egyaránt.

A konferenciára meghívást kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézete, ahol ez évtől kezdődően a Légügyi Hivatal által jóváhagyott drón-kezelői képzés indult, állami célú felhasználók számára. Az oktatáson részt vettek a Terrorelhárítási Központ (TEK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érintett munkatársai, és természetesen a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt szakemberei is. Ezen túlmenően az eseményen részt vettek a kutatásban, valamint a drón-kezelők képzésébe bevonható oktatási intézmények, mint például az MTA-SZTAKI, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Debreceni Egyetem kutatói és oktatói is.

A konferencia fontos vendégei voltak még a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósági Hivatal munkatársai, akik lehetőséget kaptak a képzéssel kapcsolatos javaslataik megosztására. Korlátozott számban meghívást kaptak azok a civil felhasználók is – mint például a Magyar Drón Pilóták Országos Egyesülete -, amelyek már a Hatóság ügyfeleivé váltak.

A konferenciát megtisztelte részvételével Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár úr is, aki hozzászólásában kiemelte a drónok a civil szférában történő hasznosítását. A fejlesztés a gyártás fontos lehet a magyar ipar és innováció vonatkozásában. Kiemelte a biztonság kérdéseit, ami az üzembiztonságot, vagyonbiztonságot, személybiztonságot, jelenti, és emellett jelenthet nemzetbiztonsági kérdést is. Tehát ezeket a területeket együttesen kell kezelni és együttes megoldásokat találni. Végezetül hangsúlyozta az eszközök kezelésével kapcsolatos szabályozás mielőbbi létrehozását, illetve a felhasználók-kezelők képzésének fontosságát is.

A konferencián Ozoli Zoltán mk. alezredes - mint a hatósági „drón-program" vezetője - beszámolt az eddig elért eredményekről: hatósági felügyelet megvalósulása a rendelkezésre álló jogszabályi környezet nyomán mind katonai, mind civil vonalon; és ismertette a hatóság drón-kezelők képzésével kapcsolatos koncepcióját.

Ezt követően Fekete Csaba százados a NKE Katonai Repülő Intézetének oktatója részletesen ismertette a hatóság által jóváhagyott képzés felépítését és célkitűzését, valamint tematikáját. Ő is kiemelte: a drónok üzemeltetése csak profi módon felkészített kezelőkkel lehetséges

Az eddigi képzésen résztvevő szervezetek közül elsőként Dr. Szilvágyi Tibor, HM Ei Zrt. kutatás fejlesztésért felelős csoportvezetője kapott szót, aki hangsúlyozta a képzés, illetve a megújító képzés fontosságát a kezelők folyamatos jártasságának fenntartása szempontjából.

Szirovicza Péter alezredes a NAV képviseletében is jelentős mérföldkőnek tekintette a képzés megindítását, annál is inkább, mivel a NAV az idén szerzett be pilóta nélküli repülőeszközt. Ennek hatósági típustanúsítása ez évben megtörtént, az állami légijármű nyilvántartásba vétele pedig jelenleg folyamatban van. Az alezredes kiemelte, hogy habár a NKE képzés nagyon fontos elméleti ismereteket adott a leendő kezelők számára, a repülőeszköz gyártója pedig kiváló gyakorlati képzésről gondoskodott, viszont a drón-kezelők számára szükség lenne egy olyan gyakorlati képzésre is, amely az ún. „műveleti-speciális" alkalmazásokra koncentrál.

Ezt követően a TEK képviselője, Beck Attila nb.főhadnagy tartott előadást a képzés tapasztalatairól, valamint a drón-alkalmazások belbiztonsági kockázatairól, a bekövetkezett balesetekről és jogellenes cselekedetekről. Kiemelte: a megelőzés alapja az oktatás és a tudatosság nevelése.

A Magyar Drón Pilóták Országos Egyesületének elnöke felajánlotta, hogy több olyan javaslatot fognak kidolgozni, továbbítani, amely elősegíti az amatőr és a professzionális felhasználást élhető és működtethető rendszerben, számon kérhető és felügyelt keretek között.

A konferencia zárásakor mindenki egyetértett abban, hogy kiemelt feladat a jövőre nézve a képzés továbbfejlesztése, valamint kiszélesítése a polgári felhasználás irányába. Végezetül Papp Gyula kiemelte: a drónok tömeges elterjedése megfelelő képzés és hatósági felügyelet nélkül komoly biztonsági kockázatokat jelenthet, és erőteljesen befolyásolhatja a magánszféra sérthetetlenségét és egyéb emberi jogokat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) felelős a közlekedés biztonságáért, ezért mindent megtesz az UAS, UAV-k biztonságos üzemeltetését elősegítő feltételek megteremtéséért.