MATC Program, avagy úton az egységes katonai repülő képzés felé


Légügyi Szakterület   |  
2016.01.28.
MATC Program, avagy úton az egységes katonai repülő képzés felé
MATC Program, avagy úton az egységes katonai repülő képzés felé
A Cseh Köztársaság Védelmi Minisztériuma kezdeményezésére egy Többnemzeti Repülő Kiképző Központ (Multinational Aviation Training Centre; MATC) megalakítását kezdte meg Csehország, Horvátország, Szlovákia az Amerikai Egyesült Államok és hazánk 2013-ban.

A kezdeményezés célja egy olyan többnemzeti, a NATO által is elfogadott repülő kiképző központ létrehozása volt, amely lehetőséget biztosít a tagországok katonai repülő-hajózó és repülő-műszaki szakemberei számára egy egységes, a NATO szabvány rendszerén alapuló kiképzési program folyamatos biztosítására.

A MATC program, illetve a képző szervezet működésének mielőbbi megindulása érdekében a tagországok katonai légügyi hatóságai - így Hatóságunk Állami Légügyi Főosztálya is - megkezdték szoros együttműködésüket. Ennek apropóján 2014. év elején megalakult az MATC Légialkalmassági Munkacsoportja, amelybe Hatóságunk is delegált képviselőt, Simon Sándor mk. őrnagy személyében.

A munkacsoport fő feladata gondoskodni a tagállamok katonai légügyi hatóságai közötti ún. kölcsönös elfogadási eljárás végrehajtásáról (Mutual Bilateral Recognition; MBAR), melynek során az alapvető szándék szerint megismerik az érintett hatóságok működésének jogszabályi alapjait és jogszabályi kereteit. Továbbá részletezésre kerülnek az érintett Hatóságok eljárás rendjei, illetve a kiadott tanúsítványok (szakszolgálati engedélyek, szervezeti tanúsítványok) típusai és fajtái.

2015 nyarán a MATC program jelentős fázisához érkezett, amikor is a tagországok védelmi/honvédelmi miniszterei 2015. június 25-én aláírták a többnemzeti megállapodást (Memorandum of Understanding; MoU).

Ennek megfelelően, illetve az MATC Légialkalmassági Munkacsoport előzetes ütemterve alapján 2015 szeptemberével megkezdődött a hatóságok közötti kölcsönös elfogadási eljárás (MBAR) végrehajtása.

Első lépésként a cseh katonai légügyi hatóság szakembereit fogadtuk hivatalunkban szeptember 7-8. között, majd hatóságunk szakemberei (Lázár Béla alezredes és Simon Sándor mk. őrnagy) tettek látogatást a cseh kollégáknál Prágában. Még ebben a hónapban megtörtént a látogatás a horvát fél részéről és viszont Zágrábban, majd novemberben a szlovák katonai légügyi hatósággal került sor az eljárásra Budapesten és Pozsonyban.

A találkozók során a hatóságok képviselői előadások keretében mutatták be szervezeteik működési rendjét, illetve a szakemberek közvetlen betekintést nyerhettek az érintett hatóságok napi tevékenységébe. Emellett helyszíni szemlékre is sor került a nemzeti felajánlások tárgyát képező katonai egységeknél. A látogatásokról jegyzőkönyvek készültek, amelyekben kétoldalúan rögzítették a hatóságok közötti megállapításokat és megfelelőségeket.

Az MBAR folyamat végrehajtása során az elfogadást akadályozó körülmény nem merült fel; kollégáink számára jól felismerhető volt annak ténye, hogy a partner országok katonai repülési rendszerei is hasonló jogszabályi alapokon nyugszanak, amelynek fő alapvetése a mindenkori biztonságos légiközlekedés fenntartása, a katonai repülési feladatok maradéktalan végrehajtása mellett.

Az MBAR folyamat zárásaként 2015. december 1-én, Prágában rögzítették a tagországok katonai légügyi hatóságainak MATC programon belüli egymás közötti elismerését. Az érintett hatóságok vezetői aláírták az MBAR tanúsítványokat, kölcsönösen biztosítva ezáltal a hatóságok eljárásainak, tanúsítványainak MATC programon belüli elfogadását. Hatóságunk nevében Dr. Papp Gyula ny. ezredes, az Állami Légügyi Főosztály vezetője látta el kézjegyével a magyar MBAR tanúsítványokat.

Az elmúlt fél év MATC programmal kapcsolatos feladatainak intenzív végrehajtása eredményeként - amelyben az Állami Légügyi Főosztály minden szakterülete és számos szakembere bekapcsolódott - megállapítható, hogy a program kiváló példáként szolgált a katonai légügyi hatóságok közötti nemzetközi együttműködésre egy közös cél, nevezetesen a meglévő repülőképzési képességek optimális kihasználása érdekében.