Tájékoztató a gyökér-ok elemzés fontosságáról


Légügyi Szakterület   |  
2016.09.30.
Jelen tájékoztató kiadásának célja, hogy az alábbiakkal kapcsolatban hasznos útmutatást adjon a Hatóság által a 216/2008 EK rendelet 10. cikke és a rendelet végrehajtási rendeletei alapján felügyelt gyártó, karbantartó, folyamatos légi alkalmasság fenntartó szervezetek minőségirányítási feladatkört betöltő személyei (általában: minőségirányítási vezető, minőségügyi megbízott, szervezeti felülvizsgálatért felelős személy, stb.) részére.

Az egyes külső- és belső ellenőrzések (pl. hatósági szemle, belső audit, alvállalkozói audit, beszállítói audit, stb.) által feltárt nem-megfelelőségek hatékony megszüntetése kiemelt jelentőségű az ellenőrzött szervezet számára, ugyanis az egyszer már megjelent hibák ismételt felbukkanása lassítja a szervezet működését, gazdaságilag is negatív hatású lehet, nem is beszélve azokról az esetekről, amikor a hibák már a repülésbiztonságot is befolyásolják.

Hatékony megelőző intézkedésként, a feltárt nem-megfelelőségek ismétlődésének elkerülése céljából a kiváltó okokat kell feltárni és megszüntetni. Ennek módszere a gyökér-ok elemzés, angol nevén Root Cause Analysis (RCA).

A fentiekkel kapcsolatos bővebb információ az alábbi dokumentumokban olvasható:

7 sz Tajekoztato Root cause.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény |   Utolsó frissítés 2016.09.30.
Tájékoztató - Gyökér-ok
Root cause analizis Oktatasi anyag 2016.09 Weblapra.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény, Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2016.09.30.
Gyökér-ok - Oktatóanyag

A fentiekben szereplő információk tudomásul vételének visszaigazolása céljából az alábbi nyilatkozatot kérjük kitöltve visszaküldeni a Hatóság postacímére (H-1675 Budapest, Pf. 41.), legkésőbb 2016. december 31-ig:

7 sz Tajekoztato Visszaigazolas.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény, Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2016.09.30.
7. számú tájékoztató visszaigazolása