Földi kiszolgálási működési engedélyek


A kereskedelmi repülőtereken végzett földi kiszolgálási tevékenység engedélyezését az ITM mint légiközlekedési hatóság a hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

1. A földi kiszolgálás feltételeit és engedélyezésének rendjét a 7/2002. (I. 28.) KöVíM rendelet szabályozza.

2. E rendelet hatálya a Magyarország területén működő kereskedelmi repülőtereken az 1995. évi XCVII. törvény 37. § (1) bek. a) pontjának aa) alpontja végzett földi kiszolgálási tevékenységre, az e tevékenységet folytatókra, továbbá a repülőteret üzemeltetőkre terjed ki.

3. A döntéshozatalra és a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény tartalmazza.

4. A Légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó szakaszai szabályozzák.

A hatósági eljárást a fenti jogszabályok szabályozzák a földi kiszolgálási engedélyek kiadása, kiterjesztése, meghosszabbítása, visszavonása tárgyában.

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy 2020. június 12. napján, a Magyar Közlöny 140. számában kihirdetésre került a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2020. (VI.12.) kormányrendelet, amely a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

 

A fenti jogszabály alapján a földi kiszolgálási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek a módosítás hatályba lépéstől számított 45 napon belül a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti „Bizalmas!" minősítési szintű és érvényes telephelybiztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: telephelybiztonsági tanúsítvány) kell rendelkeznie.

 

A kormányrendelet alapján azon földi kiszolgálási tevékenységet végző gazdálkodó szervezeteknek, amelyek engedélyezése folyamatban van a módosítás hatályba lépésekor, az engedély kézhezvételétől számított 45 nap áll rendelkezésükre a telephelybiztonsági tanúsítvány megszerzésére.

 

 

A Földi Kiszolgálási Működési Engedély kérelmet itt lehet letölteni:

SOP 11 1 GH Kérelem 2020.juni
Légügyi Szakterület    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2020.06.29.

 

_________________________________

Az engedéllyel rendelkező földi kiszolgáló szervezetek és azok engedélyezett tevékenységének felsorolása itt található: