Járattörlés, késés és visszautasított beszállás


Járattörlés, késés és visszautasított beszállás esetén a légi utasok védelmét az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről biztosítja, amely két esetben alkalmazható, így ha Ön

 • az EU területéről indul, függetlenül attól, milyen légitársasággal utazik, vagy
 • az EU területére érkezik az Európai Unióban (vagy Izlandon, Norvégiában, illetve Svájcban) bejegyzett légitársaságok egyikével.

 

 1. A légijárat törlése

Töröltnek minősül a járat, ha a korábbi tervezés ellenére nem közlekedik, és azon legalább egy hely lefoglalásra került.

Az Európai Unió Bíróságának a Sturgeon és társai ügyben hozott ítélete alapján a járatot töröltnek kell tekinteni, ha a légitársaság az eredetileg tervezett indulási időpontot követően más járaton biztosítja az utasok szállítását, vagyis olyan járaton, amelyet azon járattól függetlenül terveztek, amelyekre az utasoknak foglalásuk volt, így ha az eredeti járatszám helyett másik számot kap a járatunk.

A Sousa Rodríguez és társai ügyben hozott ítélet alapján továbbá járattörlésnek számít az is, ha a légi jármű felszállt ugyan, azonban ezt követően bármilyen ok miatt vissza kellett térnie az indulási repülőtérre, és az említett légi jármű utasát másik légi járatra irányították át. 

A késés időtartama ugyanakkor, még ha az jelentős is, nem elegendő ahhoz, hogy a járatot töröltnek lehessen tekinteni.

 

 1. Késés

Késés esetén védelem csak abban az esetben illeti meg az utast, ha

 • 1500 km vagy annál rövidebb út esetén legalább 2 órás késéssel indul a gép
 • az EU-n belül 1500 km-nél hosszabb út, vagy az Eu-s állam és 3. ország közötti 1500-3500 km közötti út esetén legalább 3 órás késéssel indul a gép
 • az összes egyéb repülőút esetén legalább 4 órás késéssel indul a gép.

 

A távolság meghatározásánál az utolsó célállomást kell alapul venni. A repülőterek közötti kilométerben vett távolságok bármely az interneten található úgynevezett „flight distance calculator" segítségével számíthatóak ki.

 

 1. Visszautasított beszállás

A légitársaság akkor utasíthatja vissza az utasok beszállását akaratuk ellenére, ha túlfoglalás esetén (vagyis amikor egy adott járatra több érvényes helyfoglalás van, mint ahány hely ténylegesen rendelkezésre áll) nincs elegendő olyan személy, aki önként, előnyökért cserébe lemondana a helyfoglalásáról.

Nem  minősül  viszont  visszautasított  beszállásnak,  ha  azt  ésszerű  indokok,  így például egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítja vissza a légitársaság a beszállítást.

 

A védelem elemei

 

Tájékoztatási kötelezettség

A légitársaságnak kötelessége, hogy tájékoztassa a légi utasokat jogaikról, valamint a járat törlésének vagy jelentős késésének, illetve a beszállítás megtagadásának okáról.

 

Élelem és szállás

A légitársaság - a várakozás időtartamától függően - köteles frissítőket, étkezést és kommunikációs lehetőséget (két ingyen telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését) biztosítani.

 

Szállás és díjmentes fuvarozás a reptér és a szállás között akkor illeti meg az utast, ha ésszerűen az látható előre, hogy a célállomás felé aznap már nem fog elindulni a járat.

 

Amennyiben a fenti szolgáltatásokat mégsem biztosítja a légi fuvarozó, akkor számlát, nyugtát kell kérni a megvásárolt frissítőkről, a transzferről, szálloda elhelyezésről, és kárigényként ezeket a számlákat kell benyújtani a légitársaság részére.

 

Átfoglalás/jegyárvisszatérítés

Járattörlés és visszautasított beszállás esetén a fentieken kívül két lehetőség közül lehet választani:

 • átfoglalás: a légitársaság más módon, az eredetivel összehasonlítható szállítási feltételek mellett juttatja el az utast az úti céljára a lehető legkorábbi időpontban, vagy
 • jegyárvisszatérítés, és szükség esetén díjmentes visszajuttatás arra a repülőtérre, ahol az utazás kezdődött.

5 órás vagy azt meghaladó késés esetén az utas szintén jogosult jegyár-visszatérítésre, és díjmentes visszajuttatásra az indulás helye szerinti repülőtérre. Ebben az esetben azonban a légitársaság nem köteles a továbbutazást biztosítani, vagy bármely más segítséget nyújtani.

 

Pénzbeli kártérítés

A fentieken túlmenően az utas kártérítésre lehet jogosult járattörlés, 3 órát meghaladó késés, valamint visszautasított beszállás esetén az alábbiak szerint:

 • 1500 km vagy annál rövidebb út esetén 250 EUR
 • az EU-n belül 1500 km-nél hosszabb út, vagy az Eu-s állam és 3. ország közötti 1500-3500 km közötti út esetén 400 EUR
 • az Eu-s állam és 3. ország közötti 3500 km-nél hosszabb út esetén 600 EUR.

A kártérítés összege a felére csökkenhet, ha a légitársaság olyan helyettesítő járatra ajánl fel ingyenes átfoglalást, amelynek érkezési időpontja az eredeti járat menetrend szerinti érkezési időpontjához képest legfeljebb

 • 1500 km vagy annál rövidebb út esetén 2 órával későbbi
 • az EU-n belül 1500 km-nél hosszabb út, vagy az Eu-s állam és 3. ország közötti 1500-3500 km közötti út esetén 3 órával későbbi
 • az Eu-s állam és 3. ország közötti 3500 km-nél hosszabb út esetén 4 órával későbbi.

 

Nem jár kártérítés ugyanakkor abban az esetben, ha:

 • a törlést/késést olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni (ilyen többek között a politikai instabilitás, az érintett légijárat működésével össze nem egyeztethető meteorológiai feltételek, biztonsági kockázatok, váratlan repülésbiztonsági hiányosságok és az olyan sztrájkok, amelyek a légifuvarozó működését befolyásolják), vagy
 • a légitársaság legalább két héttel a járat menetrend szerinti indulása előtt tájékoztatta az utast a járat törléséről, vagy
 • a légitársaság legkorábban két héttel és legkésőbb hét nappal a járat menetrend szerinti indulása előtt tájékoztatta az utast a járattörlésről és átfoglalást ajánlottak fel számukra, lehetővé téve, hogy legfeljebb két órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljanak, és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb négy órás késéssel érjék el, vagy
 • az indulás menetrend szerinti időpontja előtti hét napon belül tájékoztatták az utasokat a járat törléséről és átfoglalást ajánlottak fel számukra, lehetővé téve, hogy legfeljebb egy órával, és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el.