Csökkent mozgásképességű utasok


A csökkent mozgásképességük miatt hátrányos helyzetben lévő személyek számára biztosítani kell a légi közlekedéshez való, más polgárok lehetőségeivel összehasonlítható hozzáférést, függetlenül attól, hogy a csökkent mozgásképességet fogyatékosságuk, koruk vagy bármely más tényező okozza.

Helyfoglalásukat vagy beszállításukat a fenti tényezőkre hivatkozással a légitársaság nem tagadhatja meg, kivéve, ha azt a légijármű mérete indokolja, vagy ha biztonsági aggályok merülnek fel. Ilyen esetben azonban a légi fuvarozó öt munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni az illető személyt az elutasítás okairól.

A fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű légi utasok védelmét az Unión belül az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól biztosítja.

 

 

A rendelet értelmében fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személy az, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez.

 

A szükségletekhez igazodó segítség igénybevételéhez csupán annyit kell tenni, hogy az utazás előtt legalább 48 órával fel kell venni a kapcsolatot a légitársasággal, a jegyértékesítővel vagy az utazásszervezővel, és be kell jelenteni az állapotból adódó sajátos igényeket. Az elektromos kerekesszék vagy más, potenciálisan veszélyes tárgyak szállítása iránti igényt ugyancsak 48 órával az utazás előtt jelezni kell. Ezen előzetes bejelentkezés elengedhetetlen a repülőtér és a légitársaság számára ahhoz, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani, és meg tudják tenni a szükséges előkészületeket. Fontos, hogy bár a szolgáltatóknak meg kell tenniük minden ésszerűen elvárható erőfeszítést az azon utasoknak való segítségnyújtásra is, akik nem jelezték előzetesen szükségleteiket, azonban előnyben részesíthetik az előzetes bejelentést tevő utasokat.

 

A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek jogai különösen:

  • Megkülönböztetésmentes bánásmód a repülőjegyek foglalása és vásárlása során;
  • Bármely más utassal azonos elbánás az utazás során;
  • Tájékoztatás a légitársaság által alkalmazott biztonsági szabályokról, ideértve a különös biztonsági korlátozásokat a fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott utasok ülőhelyével kapcsolatban;
  • Két darab, mozgást segítő berendezés ingyenes szállítása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos vonatkozó követelmények figyelembe vételével;
  • Térítésmentes segítség a repülőtéren (induláskor, érkezéskor és átszálláskor) és a repülőgép fedélzetén. Ezen segítségnyújtás keretében a repülőtérre érkezéstől az ülőhely elfoglalásáig a repülőtér vezetésének, ezt követően pedig a légitársaságoknak eleget kell tenniük a csökkent mozgásképességű és az őket kísérő személyek különleges szükségleteinek. Ennek alapján a légitársaságok kötelesek elsőbbséget adni a csökkent mozgásképességű személyek, valamint az őket kísérő személyek vagy bizonyítvánnyal rendelkező vakvezető és mozgássérült-kísérő kutyák szállításának. Emellett minden ésszerű lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy a kísérő személy a fogyatékkal élő vagy mozgássérült utas mellett utazhasson;
  • A kísérő személyek vonatkozásában a szolgáltatóknak átlátható információt kell nyújtaniuk az utasok részére azon politikájukról, miszerint a kísérő személy számára biztosítják-e ingyenesen vagy csökkentett áron az ülőhelyet.