Poggyásszal kapcsolatos panaszok


A légitársaságok nem csak az utasért, hanem annak szabályszerűen feladott poggyászáért is felelnek.

A poggyászok fuvarozásával kapcsolatos kötelezettségekre, a fuvarozó felelősségére, továbbá a kártérítés mértékére vonatkozó rendelkezéseket a Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza egységes felelősség-rendszert létrehozva a nemzetközi légi közlekedés területén. Az Egyezmény szövegét Magyarországon a 2005. évi VII. törvény hirdette ki.

Poggyászkárról a poggyász megsemmisülése, elvesztése, megrongálódása vagy késedelme miatt bekövetkezett kár esetén beszélünk.

A fuvarozó azzal a feltétellel viseli a felelősséget az ellenőrzött (feladott) poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért, ha a megsemmisülést, elveszést vagy megrongálódást előidéző esemény a légijármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt. A fuvarozót azonban nem terheli felelősség, ha és amennyiben a kár a poggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be. Ha a fuvarozó elismeri az ellenőrzött poggyász elvesztését, vagy az ellenőrzött poggyász 21 nappal azután a nap után, amelyen meg kellett volna érkeznie, sem érkezett meg, az utas jogosulttá válik, hogy a fuvarozóval szemben a fuvarozási szerződésből származó jogait érvényesítse.

A nem ellenőrzött poggyász (kézipoggyász) esetén, beleértve a személyes holmikat is, a fuvarozót csak abban az esetben terheli felelősség, ha a kár az ő, vagy az alkalmazottai vagy megbízottai hibája miatt következett be.

A fuvarozó viseli a felelősséget azért a kárért, amelyet a poggyász légi fuvarozása során előállt késedelem okozott. A fuvarozót abban az esetben nem terheli felelősség a késedelem miatt bekövetkezett kárért, ha bizonyítja, hogy ő maga, az alkalmazottai és megbízottai minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtettek a kármegelőzés érdekében, vagy azt bizonyítja, hogy lehetetlen volt, hogy ő maga, az alkalmazottai vagy megbízottai ilyen lépéseket tegyenek.

Poggyász fuvarozásakor a fuvarozó felelőssége megsemmisülés, elvesztés, megrongálódás vagy késedelem esetére minden egyes utassal szemben 1 131 SDR (a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott Különleges Lehívási Jog) összegre korlátozott, kivéve, ha az utas, amikor az ellenőrzött poggyászt a fuvarozónak átadta, külön kiszolgáltatási érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette. Ilyen külön kiszolgáltatási érdekbevallást akkor érdemes tenni, ha az utas valamely értékes tárgyat visz magával az útra. Ebben az esetben a fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel, hacsak nem bizonyítja, hogy ez az összeg a feladónak a kiszolgáltatáshoz fűződő tényleges érdekét meghaladja. Emellett a korlátozott felelősség akkor sem érvényesül, ha bebizonyosodik, hogy a fuvarozó, vagy a foglalkozása körében eljárt alkalmazottai vagy megbízottai cselekményéből vagy mulasztásából bekövetkezett kár annak a következménye, hogy a fuvarozó, az alkalmazottai vagy megbízottai szándékosan, károkozás céljából, vagy hanyagságból és annak tudatában cselekedtek, hogy kárt okoznak. A légitársaság ebben az esetben korlátozás nélkül felel. Ha a légitársaság nem fizet önként, és bírósági ítélet kötelezi a kártérítés megfizetésére, úgy a felelősségi határösszegekhez hozzá adódnak a perköltségek és a kamatok.

A kár bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása egyebek mellett az utast terheli.