Interoperabilitás


Interoperabilitás

a különböző „informatikai" rendszerek együttműködésre való képessége. Az együttműködés különböző szinteken valósulhat meg. Technikai interoperabilitásról akkor beszélünk, ha a rendszerek között fizikailag lehetséges az adatcsere, és az egyik rendszerből a másikba eljuttatott információ a rendszert használó ember számára értelmezhető. Ilyen szintű interoperabilitást az internet általános szolgáltatásai (e-mail, web stb.) megvalósítanak.

552/2004/EK RENDELETE az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról („átjárhatósági rendelet")

(1) Az egységes európai égbolt létrehozása érdekében olyan intézkedéseket kell elfogadni a rendszerekre, rendszerelemekre és az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, amelyek célkitűzése az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (EATMN) átjárhatóságának biztosítása, és amelyek összhangban vannak a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben („léginavigációs-szolgálati rendelet")  előírtak szerint a léginavigációs szolgálatok ellátásával, valamint a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben („légtérrendelet") előírtak szerint a légtér szervezésével és használatával.

(2) Az egységes európai égbolttal foglalkozó magas szintű csoport jelentése megerősítette annak szükségességét, hogy létrehozzák a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalás8 szerinti „új megközelítésen" alapuló műszaki szabályozást, amelyben az alapvető követelmények, szabályok és szabványok összhangban vannak és kiegészítik egymást.

(3) A 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („keretrendelet") megállapítja az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keretet.

(4) A magas szintű csoport jelentése megerősítette, hogy jóllehet az utóbbi pár évben történt előrelépés az EATMN folytonos működése terén, a nemzeti légiforgalmi szolgáltatási rendszerek alacsony fokú integrációja, valamint a szükséges kiegészítő kapacitás kiépítéséhez elengedhetetlen új működési és technológiai elvek lassú bevezetése miatt a helyzet továbbra sem kielégítő.           

(5) Az integráció közösségi Szolgáltatási Hálózat (EATMN) átjárhatóságának biztosítása.

Az egyes EATMN – European Airtraffic Management Network – berendezései képesek együtt működni. Erre ad jó példát, hogy a „földi telepítésű" - CNS - Communication Navigation Surveylance – berendezések (amelyek megfelelnek az ICAO ANNEX-10-ben rögzített követelményeknek) képesek együttműködni és egyértelmű jelzést illetve utasítást szolgáltatni az azonos elveken felépülő fedélzeti berendezésekkel.