Légi alkalmasság


Légialkalmassági felülvizsgálat, felülvizsgálati bizonyítvány kiállítása:

2019. május 17.:
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a légiközlekedési hatóság további értesítésig kizárólag az alábbi esetekben végez légialkalmassági felülvizsgálatot:

1. Lajstromozási eljárás részeként
2. a 1321/2014 EU Rendelet M. Alrész 901.(h) pontjában meghatározott esetben
3. olyan 2730 kg MTOM alatti nem komplex légijárművön, melynek folyamatos légialkalmasság-irányítására nincs a fenti rendelet alapján, az M.A.711. szerinti jóváhagyással rendelkező szervezet az Európai Unió tagállamainak egyikében sem.

Minden egyéb esetben a kérelmezőnek (tulajdonos, vagy üzemben tartó) légialkalmassági felülvizgálati bizonyítvány kadására vonatkozó kérelméhez egy-a fenti jogosítással rendelkező szervezet által elvégzett légialkalmassági felülvizsgálatot követően kiállított felülvizsgálati jegyzőkönyvet, és a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadására vonatkozó ajánlást, valamint a 3/2002/GKM rendelet szerinti díjtétel befizetését igazoló dokumentumot kell beküldenie. A hatóság az ajánlás és a kérelemhez csatolt egyéb igazolások alapján bírálja el a kérelmet és határoz a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány  (vagy tanúsítvány) kiállításáról.

----------------------

Kifejlesztésre került a nem komplex légijárművek számára egy excel formátumú légialkalmassági felülvizsgálati jegyzőkönyv, melyet a csatolt linkről letölthetnek, és a 1321/2014/EK rendelet M.A.711. szerinti privilégiumokkal rendelkező szervezetek a Form 15B kiadásához és hosszabbításához alkalmazhatják, míg a fenti privilégiumokkal nem rendelkező szervezetek a Form15A kiadásának ajánlásaként alkalmazhatják, az eljárásaikba való integrálás után:

AR review list noncomplex AC.xlsx
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény |   Utolsó frissítés 2018.03.29.
Nem komplex légijárművek légialkalmasági felülvizsgálati listája

EGYSZERŰSÍTETT KARBANTARTÁSI PROGRAM 2730 KG ALATTI MAXIMÁLIS FELSZÁLLÓ TÖMEGŰ LÉGIJRÁRMŰVEKHEZ

Kifejlesztésre került egy kétnyelvű karbantartási program formanyomtatvány a fenti kategóriába tartozó légijárművekhez, melyből előállítható az M.A.302 (d-i) pontokban, illetve a 21/2015/NFM rendelet 66§-bn előírt karbantartási program. A csatolt program egységes szerkezetben tartalmazza a 1321/2014/EK rendelet M.A.302, M.A.803., illetve a fenti rendelkezés egyéb mellékleteiben említett, valamint az NKH LH 3.sz tájékoztatójában előírt elemeket.

Megjelent és érvénybe lépett a privát és sportcélú légijárművek egyes komponenseinek nagyjavítási üzemidő korlát (TBO) túllépési lehetőségeit ismertető eljárás.

2018. december 17-én életbe lépett az eAP-T003-2018. sz eljárás, melynek alkalmazása esetén a nem gazdasági célra használt (ATO szervezetek e tekintetben gazdasági tevékenységnek számítanak) ELA1 és ELA2 légijárművekre alkalmazható nagyjavítási üzemidő túlléphető. Az eljárás bevezetésével egyidőben érvényét veszíti az 523114/2005 PLH Határozat. Az eljáráshoz két melléklet tartozik, amelyek itt elérhetők:

eAP T003 2018 TBO tullep eljaras.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2018.12.18.
Üzemidő túllépési eljárás T003
eAP T003 2018 TBO tullep I melleklet.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2018.12.18.
Üzemidő túllépési eljárás I. sz. melléklet