Légi alkalmassági bizonyítvány


A légi közlekedésben az a légi jármű vehet részt, amely az illetékes hatóság által kiállított, érvényes légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és a jogszabályban előírt légi alkalmassági előírásoknak folyamatosan megfelel.

Milyen típusai vannak a légi alkalmassági bizonyítványnak?

Attól függően, hogy a légi járműrendelkezik az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) vagy a 216/2008/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés értelmében nemzeti szabályok vonatkoznak rá (Annex II), a Légügyi Hivatal által kiadható légi alkalmassági bizonyítvány lehet:

  • EASA Form 25 Légialkalmassági Bizonyítvány,
  • EASA Form 15a Légialkalmassági Felülvizsgálati Bizonyítvány,
  • EASA Form 24 Korlátozott Légialkalmassági Bizonyítvány, vagy
  • LH 52/102 Nemzeti Légialkalmassági Bizonyítvány.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

  • A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) H Alrész 21.A.171 – 21.A.182 pontjai.
  • A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet I. Melléklet (Part-M) G Alrész M.B.901 pontja.
  • A polgári légi járművek típus-és légi alkalmasságáról szóló 63/2001. (XII.23.) KöViM rendelet 39.§.

EASA Form 25 Légialkalmassági Bizonyítvány

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által korlátozás nélkül kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Kérelem

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 100 - 106.

Ejtőernyő, ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek légialkalmassági bizonyítványának kiadása 18 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 29 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 28 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 115 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 120 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 192 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 230 000 Ft

EASA Form 24 Korlátozott Légialkalmassági Bizonyítvány

A típus alkalmassági követelményeknek korlátozott mértékben megfelelő, és így az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által korlátozással kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Kérelem

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 100 - 106.

Ejtőernyő, ultralight, microlight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek légialkalmassági bizonyítványának kiadása 18 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 29 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 28 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 115 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 120 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványának kiadása 192 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 748/2012/EU rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének meghosszabbítása 230 000 Ft

EASA Form 15a Légialkalmassági Felülvizsgálati Bizonyítvány

A típus alkalmassági követelményeknek korlátozás nélkül vagy korlátozott mértékben megfelelő, és így az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által korlátozás nélkül vagy korlátozással kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 110 - 112.

5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 27 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 119 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 2042/2003/EK rendelet szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványának kiadása 230 000 Ft

LH 52/102 Nemzeti Légialkalmassági Bizonyítvány

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) NEM rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Az LH 52/102 bizonyítvány legfeljebb 12 hónap érvényességi idővel kerül kiadásra, a Légügyi Hivatal által elvégzett légi alkalmassági felülvizsgálatot követően.

Kérelem

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 107-109, 113 - 114.

5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása 28 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítvány kiadása vagy annak érvényességi idejének meghosszabbítása 121 000 Ft
5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 92 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti maximális felszálló tömegű légijárművek 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet szerinti légialkalmassági bizonyítványa érvényességi idejének maximum 30 nappal történő meghosszabbítása 23 000 Ft