Légiforgalmi szolgáltatók tanúsítása


Az 550/2004/EU rendelet 7. cikkének megfelelően, összhangban az Európai Parlament és Tanács 216/2008/EK rendelet 8b(2) cikkével a Közösségen belül valamennyi léginavigációs szolgálat ellátásához tanúsítvány szükséges. A tanúsítvány fő feltétele az 550/2004/EU rendelet 6. cikkében, illetve a 1035/2011/EU végrehajtási rendelet I.-V. mellékletében meghatározott közös követelményeknek való megfelelés.

A 1035/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletei:

 1. melléklet: A léginavigációs szolgálatok ellátásának általános követelményei,
 2. melléklet: A légiforgalmi szolgáltatások nyújtásának különös követelményei,
 3. melléklet: A meteorológiai szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelmények,
 4. melléklet: A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok ellátására vonatkozó különös követelmények,
 5. melléklet: A távközlési, navigációs vagy légtérellenőrző szolgálatok ellátásának különös követelményei.

A tanúsítvány kiadható AFIS-ra és/vagy MET-re és/vagy CNS-re vonatkozóan, melynek során az I.-V. mellékletek szolgáltatóra vonatkozó részeit ellenőrzi a hatóság.

Léginavigációs szolgálat tanúsítvány nélküli ellátása csak abban az esetben lehetséges, ha a szolgálat ellátója elsősorban az általános légiforgalomtól (GAT) eltérő légijármű mozgásokkal kapcsolatban lát el szolgálatokat. (Az általános légiforgalom alatt a polgári légijárművek valamint az állami légijárművek - beleértve a katonai, vám- és rendőrségi légijárműveket - mozgásának összessége értendő, amelyeket az ICAO eljárásainak megfelelően hajtanak végre.)

Abban az esetben, ha a szolgáltató légiforgalmi irányító szolgálatot kíván ellátni, ugyancsak rendelkeznie kell képző szervezetként való működésre feljogosító tanúsítvánnyal, amelynek feltétele a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre vonatkozó 805/2011/EU rendelet 4. fejezetének való megfelelés igazolása.

Amennyiben a szolgáltató repüléstájékoztató szolgálatot kíván ellátni, a 17/2008 GKM rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést szükséges igazolni a képző szervezetként való működésre feljogosító tanúsítvány megszerzéséhez.

A tanúsítás díjai

Amennyiben a szolgáltató jogosultsága megfelelő, a Hatóság az értesítéssel egyetemben felszólítja a léginavigációs szolgáltatót a 3/2002.(VI.20.) GKM rendelet mellékletében szereplő díjtételekből mindazok megfizetésére, amelyekre a szolgáltatás irányul:

 • 215. sorszám alatt: AFIS szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása.
  Összege:  92.000. Ft,
 • 217. sorszám alatt: CNS szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása.
  Összege:  184.000. Ft,
 • 219. sorszám alatt: Repülésmeteorológiai szolgáltató tanúsítási eljárásának lefolytatása.
  Összege:  184.000. Ft,

amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett  10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámra kell befizetni, a közlemény rovatban a sorszámot fel kell feltüntetni.

Az éves ellenőrzés díjáról az ellenőrzést elrendelő végzésben minden esetben adunk információt.

Tanúsítvány kiadása
 1. Amennyiben a tanúsító felügyeleti vizsgálatot követően a kérelmező megfelelősége megállapítható, úgy az NSA vezetője elrendeli a tanúsítvány kiadását. A tanúsítvány 2, 4 vagy 6 évig érvényes, az NSA döntése függvényében.
 2. Nem megfelelés esetén annak mértékét figyelembe véve az NSA vezetőjének mérlegelésétől függ, hogy az adott kérelmező részére feltételekhez kötött tanúsítás kiadható, vagy sem. A tanúsítványokat az NSA vezetője kiadmányozza.

Kapcsolódó helyek megtekintése a térképen