Légijármű karbantartó képzés


Légijármű vagy légijármű komponens üzemképesség tanúsítói képesítés megszerzéséhez oktatás vagy vizsgáztatás az illetékességgel rendelkező légiközlekedési hatóság  engedélyével folytatható.

Part-147 karbantartás oktató szervezet

Part-66 szakszolgálati engedélyhez nyújtandó képzések esetében a 1321/2014/EU rendelet IV. mellékletének (Part-147) kell megfelelnie az oktató szervezetnek. A Part-147 karbantartás oktató szervezet telephelye dönti el, hogy melyik európai légiközlekedési hatóság az illetékes az engedély kérelem elbírálásában és az engedély kiadásában.


Egyedileg engedélyezett Part-66 típustanfolyam

Part-66 szakszolgálati engedélyhez típustanfolyam egyszeri lebonyolítására Part-147 szervezeten kívül is van lehetőség. Ilyen tanfolyam lebonyolításához a résztvevők Part-66 szakszolgálati engedélyeit kiadó hatóság engedélye szükséges. A típus tanfolyamnak és lebonyolításának meg kell felelnie a 1321/2014/EU rendelet III. mellékletének (Part-66).

Part-66 munkahelyi képzés (OJT)

A Part-66 szakszolgálati engedély egy kategóriájában az első típus jogosítás bejegyzéséhez a típustanfolyam teljesítésén túl munkahelyi képzés teljesítése is szükséges. A munkahelyi képzést megfelelő karbantartó szervezet szervezhet a résztvevők Part-66 szakszolgálati engedélyeit kiadó hatóság engedélye alapján.

Nemzeti karbantartás oktató szervezet

13/2012 NFM rendelet szerinti nemzeti légijármű karbantartó engedélyhez vagy komponens üzemképesség tanúsító megbízás kiadásához képzéseket nyújtó vagy vizsgáztatást lebonyolító szervezetnek a 13/2012 NFM rendeletnek és az 532/2017 Korm. rendeletnek kell megfelelnie. A nemzeti karbantartás oktató szervezeti engedély kérelmet hatóságunk bírálja el.


Egyedileg engedélyezett nemzeti tanfolyam vagy vizsga

13/2012 NFM rendelet szerinti légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyhez vagy légijármű komponens üzemképesség tanúsító megbízáshoz alapvizsga, típustanfolyam vagy típusvizsga egyszeri lebonyolítására nemzeti karbantartás oktató szervezeten kívül is van lehetőség. Ilyen vizsga vagy tanfolyam lebonyolításához a hatóságunk engedélye szükséges. A tanfolyamnak és/vagy vizsgának meg kell felelnie a 13/2012 NFM rendeletben foglalt követelményeknek.