Az ANS szolgáltatók repülésbiztonsági felügyelete


Repülésbiztonsági audit

A repülésbiztonsági audit két eljárásból tevődik össze:
  • éves auditterv összeállítása;
  • auditirányítási folyamat

A fent említett két eljárás annak biztosítására szolgál, hogy a hatóság megfeleljen az auditálási követelményeknek, valamint az összes vonatkozó repülésbiztonság szabályzó hatékonyan kerüljön alkalmazásra.

Ezen eljárások hatálya kiterjed az NSA-ra, valamint az ANS szolgáltatókra szabályozási követelményeknek való megfelelés auditálásának megtervezésének és annak levezetésének relációjában.

Az NSA vezetője felelős ezen eljárások bevezetéséért, felülvizsgálatáért és szükség szerinti módosításáért.

Éves auditterv összeállítása

Az NSA vezetője felelős minden év február 15-ig az aktuális év repülésbiztonsági audittervének elkészítéséért, dokumentálásáért és jóváhagyatásáért, az NSA ellenőrzése alá tartozó léginavigációs szolgáltatók vonatkozásában.

Az éves audittervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy szükség szerint további auditok is beilleszthetőek legyenek.

Az éves audittervnek a következőket kell tartalmazni:
  • az NSA felelős személyét (point of responsibility - POR), minden egyes audit vonatkozásában;
  • elismert Szervezetet (amennyiben közreműködése szükséges);
  • egyéb szakértő (amennyiben közreműködése szükséges).

Az auditterv jellemzői:

  • Felöleli az összes potenciális repülésbiztonsági vonatkozású területet.
  • Nem kizárólagosan ugyan de főleg azokra a területekre koncentrál ahol a korábbi repülésbiztonsági ellenőrzés problémát talált, beleértve a léginavigációs eseményjelentéseket is.
  • Vonatkozik az összes ANS szolgáltatóra, valamint a felelőssége alá tartozó különböző léginavigációs szolgálatokra;
  • Ellenőrzi azon intézkedések bevezetését, amelyeket az ANS szolgáltatók a korábbi auditok során észlelt meg nem felelés kijavítására hoztak
  • Biztosított minden ANS funkcionálisan releváns terület legalább két évenkénti ellenőrzése.