Légiutas-kísérő képzés


Légiutas-kísérő alapképzést szükséges teljesíteni a légiutas-kísérő tanúsítvány megszerzéséhez. Ilyen képzésre légijármű üzembentartókon kívül független képző szervezetek is engedélyt szerezhetnek.

Az engedélyt a légiutas-kísérő tanúsítványt kiadó légiközlekedési hatóság adja ki kérelemre. Az engedélyeztetési eljárás során a képző szervezetnek vagy a légijármű üzembentartóknak igazolniuk kell, hogy megfelelő személyi, tárgyi, létesítményi stb. feltételekkel rendelkeznek az alapképzés teljes anyagának elméleti és gyakorlati oktatásához. A légiutas-kísérő alapképzésben nem szerepelnek légijármű üzembentartói eljárások vagy típusismeret, ezeket az ismereteket a légijármű üzembentartó külön tanfolyamon oktatja.

A légiutas-kísérő alapképzés lebonyolítására a 1178/2011/EU rendelet V. melléklete (Part-CC) előírásai vonatkoznak.

Légiutas-kísérő képző szervezetek listája