ORVOSI MINŐSÍTÉS

Elérhetőségünk megváltozott:

Tel: +36 1 273 5550
E-mail: aeromed@itm.gov.hu
Posta cím: 1440. Budapest, Pf. 1.
Székhely: 2220. Vecsés, Lincoln út 1.

                The Quadrum irodaház

A repülési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához repülőorvosi alkalmassági vizsgálat szükséges, ennek alapján kerül kiadásra az Orvosi Minősítés.

Az Orvosi Minősítés kiadására jogosult:

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály Repülés-egészségügyi Osztály

 • A hatóság által kijelölt Repülőorvosi Központ (AeMC), ahol kijelölt vizsgáló repülőorvosok (AME) végzik a vizsgálatokat az előírt tárgyi feltételek mellett.

 • AME a jogszabályi követelményeket teljesítő, Hatóság által kijelölt vizsgálóorvosok. (repülőorvosi tanfolyam, tárgyi feltételek, vizsgálati esetszám, hatóság által akkreditált repülés-egészségügyi képzéseken megfelelő óraszámban való részvétel).

  AMC-AME Repülőorvosi Vizsgálóhelyek 2020 07

 

 

 

Az Orvosi Minősítés érvényessége függ:

 • Egészségügyi Osztály (1., 2., 3., LAPL, CC)

 • Életkor

 • Egészségi állapotra vonatkozó korlátozás (időbeli korlátozás módosíthatja az aktuális érvényességi időt)

Az Orvosi Minősítés formája

A biztonsági jellel és  logo-val ellátott Orvosi Minősítés nyomtatványt a hatóság bocsátja a Repülőorvosi Központok (AeMC) és a kijelölt vizsgáló orvosok (AME) rendelkezésére.

A vizsgálatok befejeztével a vizsgáló helyek által egységesen használt nyilvántartó program (EMPIC) adatai alapján az Orvosi Minősítés angol/magyar nyelven kerül kiállításra.  Tartalmazza:

 • kibocsátó hatóság

 • személyes adatok

 • érvényességi idő

 • egészségügyi osztály

 • jogosultságok

 • kiadási idő

 • vizsgáló orvos aláírása és pecsétje

 • a tulajdonos aláírása

 • tájékoztató az egyes egészségügyi osztályok érvényességi idejéről, valamint az aktuális és esedékes orvosi vizsgálatokról.

A Magyarországon végzett repülőorvosi vizsgálatok az EASA jogszabályoknak megfelelnek, ezáltal a magyar Orvosi Minősítés elfogadható az EASA tagállamokban.

Orvosi minősítés másolat

Elveszett vagy megrongálódott Orvosi Minősítés esetén az Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály Repülés-egészségügyi Osztálynál leadott kérelem után másolat kiadására van lehetőség.

 

MED-01 Orvosi Minősítés pótlása

 

 

Az eljárás díjköteles / Fee required
3/2002 GKM Rendelet, 582. díjtétel (adatszolgáltatás kérelemre) : 5000 Forint
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004
Fee: Rate Nr. 582: 5000 HUF
Bank account: MÁK 10032000-00290713-38100004 (SWIFT: HUSTHUHB)

E-mail: aeromed@itm.gov.hu

A másolat átvehető személyesen is, vagy postai úton juttatjuk el a kérelmezőnek.

 

Fontos tudnivaló:

 • Az orvosi érvényességi idő lejárata előtt már 45 nappal el lehet végeztetni az újraérvényesítéshez szükséges vizsgálatokat, így nem változik az érvényességi idő.

 • Az Orvosi Minősítés részét képezi a Hajózószemélyzeti Szakszolgálati Engedélynek, melynek újraérvényesítéséhez mindig érvényes Orvosi Minősítés benyújtása szükséges.

 • Választott műtétek előtt (pl: szem műtét) érdemes kikérni a repülőorvos (AME) véleményét, tanácsát.